อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 29 กันยายน 2563

ด่านกักกันสัตว์ตรวจพัสดุนำเข้า ป้องกันโรคระบาด

กรมปศุสัตว์ตรวจเข้มทุกช่องทาง ลักลอบนำเนื้อสัตว์เข้าประเทศ ไม่เว้นแม้ทางไปรษณีย์ ป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจแพร่เข้าไทย ศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 16.30 น.


กรมปศุสัตว์มีนโยบายในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ที่อาจแพร่เข้ามาในประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมปศุสัตว์ไทย โดยมอบหมายภารกิจให้กองสารวัตรและกักกัน ด่านกักกันสัตว์ทั่วประเทศเข้มงวดในการป้องกันการลักลอบนำเข้าเนื้อสัตว์และซากสัตว์ทุกช่องทาง ทั้งทางบก ทางเรือ ทางอากาศรวมถึงทางไปรษณีย์ที่ทำหน้าที่โดยด่านกักกันสัตว์ไปรษณีย์กรุงเทพ ควบคุมการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศทางไปรษณีย์ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2562  ถึงปัจจุบัน ด่านกักกันสัตว์ไปรษณีย์กรุงเทพมีการตรวจสอบพัสดุนำเข้าฯไปแล้วทั้งสิ้น 198 รายการ ได้ตรวจยึดซากสัตว์ของกลาง จำนวน 13 รายการ และได้ทำลายซากสัตว์ของกลางไปแล้ว 11 รายการ ส่งผลให้การควบคุมเฝ้าระวังการเกิดโรคระบาดสัตว์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอีกทั้งยังเพิ่มช่องทางให้บริการในการประกอบธุรกิจซื้อขายสินค้าปศุสัตว์ระหว่างประเทศอย่างถูกต้อง ตามกฎหมายที่กรมปศุสัตว์กำกับดูแล  โดยเป็นการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติควบคุมโรคระบาดสัตว์ 2558 และพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ 2558  เพื่อควบคุมการนำเข้าหรือส่งออก ทั้งเนื้อสัตว์ ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ และอาหารสัตว์ด่านกักกันสัตว์ไปรษณีย์กรุงเทพอยู่ที่ 111 ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 5 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กทม. ขณะที่ศูนย์ไปรษณีย์ด่วนพิเศษกรุงเทพฯ ในส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ 02-575-0621

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 22