อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

หมูไทยปลอดโรค โอกาสทองของไทยส่งออกไปต่างประเทศ

กรมปศุสัตว์คุมเข้ม ป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร เป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการ ส่งออกหมูไปยังต่างประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้น อังคารที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 12.15 น.


หลังขาดแคลนหมูจากโรค ASF ระบาด และยังเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยการส่งออกหมูไปยังต่างประเทศเพื่อนบ้านมากขึ้นโดยเฉพาะประเทศเวียดนาม เนี่องจากประเทศเวียดนามประสบปัญหาจากโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร(African swine fever : ASF) ทำให้บางพื้นที่ประสบปัญหาขาดแคลนเนื้อหมูบริโภค และคนเวียดนามบริโภคเนื้อหมูมากถึง 3 ใน 4 ของการบริโภคเนื้อสัตว์ทั้งประเทศโดยปริมาณหมูที่เลี้ยงในฟาร์มมีมากกว่า 30 ล้านตัว จึงต้องนำเข้าเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศเพิ่มขึ้น ถือเป็นโอกาสทองของผู้ประกอบการไทยในการส่งออกเนื้อหมูและผลิตภัณฑ์ไปยังเวียดนาม เนื่องจากหมูไทยยังไม่ได้รับผลกระทบจากโรคดังกล่าว และมีกระบวนการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานและปลอดสารเร่งเนื้อแดงซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศโดยทางเวียดนามได้แจ้งเงื่อนไขการนำเข้าสุกรจากประเทศไทย จะต้องปลอดโรคตามเงื่อนไข ไม่มีการใช้สารต้องห้ามในกระบวนการเลี้ยงที่ฟาร์ม โดยมีผลตรวจทางห้องปฏิบัติการฉบับจริงเท่านั้น ทั้งนี้หมูนำเข้าแต่ละตัวยังได้รับการฉีดวัคซีนโรคระบบสืบพันธุ์และทางเดินหายใจ (PRRS) และโรคปากเท้าเปื่อย (FMD) ด้วย  และฟาร์มที่ส่งออกสุกรไปยังเวียดนามได้นั้นจะต้องเป็นฟาร์มที่ได้รับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี (GAP) ใบอนุญาตทำการค้าหรือหากำไรในลักษณะคนกลางซึ่งสัตว์ ใบรับรองสถานกักสัตว์เอกชน ใบอนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์กรณีเคลื่อนย้ายสัตว์ด้วย
           
ทั้งนี้ผู้ประกอบการรายใดที่ต้องการส่งสุกรไปยังประเทศเวียดนาม ให้เตรียมเอกสารที่กล่าวมาข้างต้นและติดต่อ ณ.ด่านกักกันสัตว์ท่าออกที่ประสงค์จะส่งออกได้เลย  
 


นอกจากนี้กรมปศุสัตว์ ยังคงเดินหน้ารักษาสถานภาพการปลอดโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกรต่อไป วางมาตรการป้องกันการนำเข้าที่เข้มงวด และเคร่งครัดในเงื่อนไขการส่งออกให้ตรงตามประเทศที่ต้องการส่งออกอย่างสมบูรณ์  โดยเกษตรกรและผู้ประกอบการต้องร่วมปฏิบัติตามมาตรการของกรมปศุสัตว์อย่างเคร่งครัด เพื่อให้วงการสุกรไทยได้รับความเชื่อมั่น ด้านการปลอดโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร เพราะที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปีในประเทศไทยยังไม่พบโรคนี้ระบาดเลย  จึงทำให้หลายๆประเทศมั่นใจในมาตราการป้องกันโรคโรคอหิวาห์แอฟริกาในสุกร(African swine fever : ASF)  และส่งผลทำให้ภาคเอกชนสามารถส่งออกหมูได้ในอัตราที่เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาหลายเท่าตัว ทำให้หมูไทยเป็นที่ต้องการของหลายประเทศ

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น