อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2563

"นอภ.ศรีบุญเรือง"เปิดงาน ตลาดสีเขียว-อาหารปลอดภัยปี63

รวมพลัง อสม.อำเภอศรีบุญเรืองเมืองคนดี ร่วม 2 พันขับเคลื่อนตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย เสาร์ที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 18.13 น.


เมื่อเร็วๆนี้  ณ บริเวณสนามหน้าสำนักงานสาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู นายสุภโชค พนาลิกุล นายอำเภอศรีบุญเรือง เป็นประธานเปิดมหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2563 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอศรีบุญเรือง ผอ.รพ.สต.ใน 18 รพ.สต.และ อสม.อำเภอศรีบุญเรือง ร่วม 2,000 คนเข้าร่วมกิจกรรม

นายสะไกร แก้วโสม สาธารณสุขอำเภอศรีบุญเรือง กล่าวว่า งานมหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย ประจำปี 2563 ในวันนี้ สืบเนื่องจากอำเภอศรีบุญเรือง มีพื้นที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวเช่นอ้อยมากเป็นอันดับ 1 ของจังหวัดหนองบัวลำภู ส่งผลให้สารเคมีภาคการเกษตรตกค้างในสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น จากการสัมผัสสารเคมีทางการเกษตรทั้งทางตรงและทางอ้อมในสิ่งแวดล้อม ย่อมมีผลกระทบต่อสุขภาพทั้งในระยะสั้นและ ระยะยาว การเจ็บป่วยที่เห็นได้ซัด คือโรคผิวหนังอักเสบที่เกิดจากสารเคมีการเกษตรดังนั้นเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีบุญเรือง ร่วมกับชมรม อสม. และเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อำเภอศรีบุญเรือง จึงให้ความสำคัญในงานคุ้มครองผู้บริโภคและอาหารปลอดภัย จึงพร้อมใจกันจัดงานมหกรรมตลาดสีเขียวและอาหารปลอดภัย ขึ้นเพื่อสร้างกระแสในการบริโภคอาหารปลอดภัยต่อสุขภาพ ประชาชนเกิดความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร โดยให้ อสม.นำพืชผักที่ปลอดสารพิษมาร่วมจำหน่ายร่วมกันสร้างกระแส ลดการใช้สารเคมีภาคเกษตร และการสร้างเวที พบปะระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคโดยตรงสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นในครั้งนี้มีการมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ปฏิบัติงาน อสม.ดีเด่น ประจำปี 2563 ในแต่ละสาขา การจัดจำหน่ายพืชผัก อาหารปลอดสารเคมีตกค้างจากเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และชมรม อสม.จำนวน 18 รพ.สต. มีการสุ่มตรวจสารปนเปื้อนในอาหาร สารเคมีตกค้างในพืชผัก โดยทีมโมบายยูนิต จากศูนย์วิทย์ฯที่ 8 อุดรธานี พร้อมมอบรางวัลให้กับ รพ.สต.ที่นำ อสม.มาเข้าร่วมกิจกรรมมากเป็นอันดับ 1 ถึง 3 บรรยากาศโดยทั่วไปสร้างความสนุกสนาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ อาหารปลอดภัย ท่ามกลางสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอดการจัดงาน


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%