อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

รัฐมนตรีเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานพัฒนาพิงคนคร

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และตรวจพื้นที่การให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ศุกร์ที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 13.06 น.

  นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ตนพร้อมคณะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และตรวจพื้นที่การให้บริการของสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีรวมทั้งเข้าพบปะหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวและชุมชน เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชื่อมโยงที่อยู่ในบริเวณโดยรอบเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี พร้อมนี้ยังเป็นการเข้าตรวจการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 เพื่อรับมือกับสถานการณ์ที่ยังไม่คงที่ และเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบในเดือนตุลาคมนี้

 

 
  สำหรับการเลือกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีนั้น ได้เล็งเห็นว่าที่นี่นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวภาครัฐที่ดีกว่าที่อื่น  มีผลประกอบการที่มีรายได้ที่สามารถเลี้ยงตนเองได้ รวมทั้งมีมาตรการรองรับการท่องเที่ยวแบบ New Normal ที่ดีมาก  จึงสนใจที่จะเดินทางมาดูพื้นที่ด้วยตนเอง  เพื่อจะพิจารณาว่าจะดูแลที่นี่ในฐานะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของภาครัฐอย่างไร เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคเหนือ   ซึ่งจะมีการหารือร่วมกับผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นและต่อยอดต่อไป ที่จะเป็นการกระจายรายได้สู่ภาคส่วนต่างๆ  เชื่อว่าในอนาคตสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองไทยจะกลับมาเป็นที่สนใจอีกครั้ง เนื่องจากเป็นประเทศที่นับว่ามีความปลอดภัยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19  รวมทั้งมีมาตรการต่างๆ และเชื่อว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวนานาประเทศอย่างแน่นอน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 21