อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสองพี่น้อง เคลือบฟลูออไรด์นักเรียนป้องกันฟันผุ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง นำนักเรียนที่มีปัญหาเรื่องการลูกแลด้านสุขภาพทางช่องปาก และฟัน รับบริการเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ พุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 11.50 น.


น.ส.กนิษฐา ศรีแตงอ่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ร่วมกับครูประจำชั้น และครูพี่เลี้ยงนำนักเรียนห้องเด็กเล็ก 1-3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองสองพี่น้อง ที่มีปัญหาเรื่องการลูกแลด้านสุขภาพทางช่องปาก และฟันเข้ารับการบริการเคลือบหลุมร่องฟันด้วยฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ จากเจ้าหน้าที่ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 เป็นผู้ตรวจรักษา พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลฟัน และการดูสุขภาพทางช่องปากให้สะอาด อย่างถูกสุขนิสัย เพื่อป้องกันฟันผุน.ส.กนิษฐา  กล่าวว่า ทางศูนย์ฯได้ร่วมกับครูประจำชั้น ผู้ปกครองขับเคลื่อน เรื่องการลูกแลด้านสุขภาพทางช่องปาก และฟันในเบื้องต้น ก่อนนำมาตรวจรักษา และรับการบริการเคลือบหลุมร่องฟันด้วยฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันโรคฟันผุ ให้นักเรียนสามารถดำเนินชีวิตเป็นปกติสุข เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ให้กับนักเรียน จนสามารถทำกิจกรรมประจำวันได้อย่างราบรื่น ซึ่งเป็นผลดีต่อนักเรียน และครอบครัว ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการเรียน การดำเนินชีวิต และการพัฒนาทางสติปัญญา เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคตต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 14