อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

เดินหน้า "อ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ"

กรมชลประทานเดินหน้าโครงการอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ จ.นครนายก เน้นรับฟังความเห็นประชาชนและเตรียมแนวทางแก้ไขเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เผยเป็นโครงการแหล่งน้ำขนาดกลางความจุ 85.17 ล้าน ลบ.ม. พฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 08.00 น.


นายเฉลิมเกียรติ คงวิเชียรวัฒน์ รองอธิบดีฝ่ายวิชาการ กรมชลประทาน เปิดเผยถึงความคืบหน้าโครงการพัฒนาอ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ จ.นครนายก ว่า อยู่ระหว่างศึกษาความเหมาะสมโครงการ และผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม โดยเปิดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น เพื่อนำไปสู่การศึกษาโครงการอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และตรงความต้องการของประชาชนในพื้นที่
 


สำหรับมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ กรมชลประทานได้ประสานความร่วมมือกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) เพื่อแก้ไขปัญหาข้อห่วงกังวลด้านที่อยู่อาศัยในพื้นที่แห่งใหม่ ในรูปแบบ “แผนงานโครงการบ้านมั่นคงชนบท” พร้อมกันนั้นกรมชลประทานยังได้จัดตั้งคณะทำงานหรือศูนย์รับเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับเงินค่าชดเชยหรือเยียวยาของราษฎร เพื่ออำนวยความสะดวกการอุทธรณ์ ตลอดจนพิจารณาทบทวนหาแนวทางแก้ไขและข้อยุติต่อไป
 


“ผมได้เน้นให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อสะท้อนความต้องการ ข้อห่วงกังวลต่อการดำเนินโครงการให้เป็นที่ยอมรับ รวมถึงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและการเยียวยา เพื่อให้โครงการเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน” นายเฉลิมเกียรติกล่าว
 


อ่างเก็บน้ำคลองมะเดื่อ ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านดง ต.สาริกา อ.เมือง จ.นครนายก มีพื้นที่รับน้ำ 62.30 ตารางกิโลเมตร ความจุอ่าง 85.17 ล้านลูกบาศก์เมตร สำหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนเพื่อการอุปโภคบริโภค การเกษตร และช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัย ช่วยแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวและช่วยผลักดันน้ำเค็มที่ขึ้นมาทางแม่น้ำบางปะกงอีกด้วย นอกเหนือจากเขื่อนขุนด่านประการชลที่ดำเนินการอยู่แล้ว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%