อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ระยองปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม

พ่อเมืองระยอง นำข้าราชการ ประชาชน ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม 150,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ พุธที่ 23 กันยายน 2563 เวลา 16.24 น.


ที่อ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ หมู่ 1 ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.ระยอง เป็นประธานนำข้าราชการ ผู้นำ อปท. ประชาชน และนักเรียนในพื้นที่ปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกราม ขนาดลำตัว 5-7 ซม. 150,000 ตัว ลงในอ่างเก็บน้ำคลองใหญ่ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 63 จัดขึ้นโดยสำนักงานประมงจังหวัดระยอง หน่วยงานสังกัดกรมประมง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ โดยมีนายสงกรานต์ แสงจันทร์ ประมงจังหวัดระยอง นายกุมพล ชวนชม ประชาสัมพันธ์จังหวัดระยอง นางวรัญญา ถนอมพันธ์ พาณิชย์จังหวัดระยอง นายสกนธ์ กรกฎ ปลัดอาวุโสอำเภอปลวกแดง เข้าร่วมนายสงกรานต์ กล่าวว่า กิจกรรมปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามดังกล่าวจัดขึ้นเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างแหล่งอาหาร และสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มประมงในพื้นที่อีกด้วย ทั้งนี้ได้มีการปล่อยพันธุ์กุ้งก้ามกรามดังกล่าวพร้อมกันกับอ่างเก็บน้ำในพื้นที่อีก 2 แห่งคือ อ่างเก็บน้ำหนองปลาไหล จำนวน 100,000 ตัว และอ่างเก็บน้ำดอกกราย จำนวน 80,000 ตัว รวมทั้งหมด 330,000 ตัว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 16