อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

พ่อเมืองสมุทรสาครจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาองค์ความรู้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ

นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 63 ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.29 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาองค์ความรู้และความเข้าใจในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนระหว่างวันที่ 24-25 กันยายน 63 ในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี โดยนายวีระศักดิ์ ได้เปิดโครงการและมอบนโยบายสำหรับหัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการส่วนกลาง และนายอำเภอ จังหวัดสมุทรสาคร ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด ที่ห้องประชุมพันท้ายนรสิงห์ ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร และออกเดินทางเข้าศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยาย เรื่องการบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน ที่บึงฉวากเฉลิมพระเกียรติ  และตลาดร้อยปีสามชุกโดยได้ระดมความคิดเห็นเรื่องการวางแผนการท่องเที่ยวเชิงพื้นที่ให้เกิดประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่านำไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาของส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่น รวมทั้งองค์กรภาคเอกชนและประชาชนในจังหวัดสมุทรสาครต่อไปคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 13