อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

"รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์" มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 130 ราย ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 15.05 น.

ที่สหกรณ์การเกษตรนาโยง จำกัด ถนนเพชรเกษม ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง เมื่อเร็วๆนี้  ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดินทางมาเป็นประธานในพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้แก่เกษตรกร จำนวน 130 ราย พร้อมกันนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้เยี่ยมชมสินค้าเกษตรของเกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจที่มีที่ทำกินในเขต ส.ป.ก.4-01 ด้วย โดยการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกรชาวจังหวัดตรังดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกษตรกรมีเอกสิทธิ์ในการเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน และเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้เกษตรกรผู้ได้รับการจัดที่ดิน และสร้างความรู้ ความเข้าใจ ด้านสิทธิและหน้าที่ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อให้เกษตรกรมีการประกอบอาชีพเกษตรกรรมได้อย่างมั่นคง ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 ส.ป.ก. ตรัง ได้ดำเนินการจัดที่ดินในพื้นที่ประกาศเขตปฏิรูปที่ดินตามขั้นตอนกระบวนการจัดที่ดินให้กับเกษตรกรผู้ถือครองที่ดินภายใต้ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรังในการจัดทำหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกรผู้ได้รับอนุญาตฯ จำนวน 349 ราย 432 แปลง เนื้อที่ 4,181 ไร่ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดตรัง ให้กับเกษตรกรในวันนี้ จำนวน 130 รายนอกจากนี้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งเกษตรกรที่อาศัยที่ทำกินในเขต ส.ป.ก.ยังสั่งการให้ ส.ป.ก.นำเงินกองทุนมาแก้ไขปัญหา โดยทำธนาคารน้ำใต้ดิน และหาแหล่งน้ำเพิ่มให้เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบด้วย และหากพี่น้องประสบปัญหาการขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพก็สามารถนำหนังสืออนุญาตฯ ที่ได้รับในวันนี้เป็นหลักประกันการกู้เงินจาก ธ.ก.ส. ได้ และ/หรือ รวมกลุ่มกันอย่างน้อย 3 คน ขอกู้เงินจากกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยใช้หลักค้ำประกันกลุ่มได้ จึงควรภูมิใจว่าหนังสืออนุญาตฯ ที่ได้รับในวันนี้เป็นเอกสารสำคัญ แสดงถึงการเอื้ออาทรของรัฐบาลในการช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรอย่างแท้จริง

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 27