อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

ความปลอดภัยของผักและผลไม้ใน "เทศกาลกินเจ"

เมื่อถึง "เทศกาลกินเจ" เชื่อว่าผู้บริโภคจำนวนไม่น้อยที่หันมาทำบุญรักษาศีล โดยงดบริโภคเนื้อสัตว์ และหันมาบริโภคอาหารเจกันมากขึ้น ซึ่งอาหารเจต้องเป็นอาหารที่ปราศจากส่วนผสมของเนื้อสัตว์ จึงควรระมัดระวังการปลอมแปลงฉวยโอกาสของผู้ประกอบธุรกิจที่มีการนำเนื้อสัตว์ มาเป็นวัตถุดิบในการผลิต ศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 19.11 น.


สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงมีการตรวจสอบและเฝ้าระวังตลอดจนติดตามและสอดส่องพฤติกรรมของพ่อค้าแม่ขาย เพราะหวั่นเกรงผู้บริโภคถูกหลอก เป็นบาปซ้ำเติมมากกว่าได้บุญ เพราะ "อาหารเจ" ที่วางขายตามท้องตลาดนั้นจะมีส่วนผสมของเนื้อสัตว์ปะปนอยู่หรือไม่ผู้บริโภคแทบจะไม่ทราบเลย เนื่องจากต้องใช้เวลาการทดสอบ

อย่างไรก็ตามผู้บริโภคสามารถใช้ความระมัดระวังในเบื้องต้นได้ โดยการเลือกซื้อวัตถุดิบหรืออาหารเจจากร้านที่เชื่อถือได้ และอ่านฉลากสินค้าเพื่อช่วยให้ทราบข้อมูลของวัตถุดิบเหล่านั้นว่ามีส่วนผสมอะไรบ้าง สัดส่วนอยู่ในปริมาณเท่าไหร่ และผู้ผลิตคือใคร วันผลิตและวันหมดอายุที่แสดงบนสินค้า เหล่านี้จะสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคได้

นอกจากนี้ ผักและผลไม้ก็เป็นอาหารที่ผู้บริโภคหันมาบริโภคเป็นจำนวนมากในช่วงเทศกาลกินเจเช่นกัน ผู้บริโภคจึงควรคำนึงถึงความปลอดภัยของผักและผลไม้ โดยเลือกผักที่สด ใหม่ และสะอาด สังเกตที่ไม่มีรอยหรือคราบสีขาวจากสารฆ่าแมลง ล้างผักและผลไม้ให้สะอาดทุกครั้งก่อนนำไปปรุงอาหาร เพื่อลดอันตรายจากสารเคมีตกค้าง ซึ่งอาจเป็นสาเหตุก่อให้เกิดโรคต่างๆ หรืออาจได้รับอันตรายจากสารเคมีตกค้างได้ โดยถ้าได้รับในปริมาณมาก อาจแสดงอาการภายใน 2-3 ชั่วโมง อาการที่พบได้แก่ คลื่นไส้ อาเจียน ปวดศีรษะ ท้องร่วง เป็นต้น

แต่ถ้าได้รับในปริมาณน้อย แต่บ่อยครั้งเป็นเวลานานในระยะยาวอาจทำให้เกิดอาการผิวหนังแห้ง ความจำเสื่อม เป็นหมัน มะเร็งลำไส้ได้ 

ทั้งนี้ ในส่วนของอาหารเจ หากมีการกระทำผิดมีการปนเปื้อนไม่ถูกหลักอนามัย จะมีโทษตาม พ.ร.บ.อาหาร คือ ปรับไม่เกิน 20,000 บาท แต่หากพบการปนเปื้อนของเนื้อสัตว์ในอาหารเจ จะมีโทษหนักทั้งจำทั้งปรับ โดยอัตราปรับสูงสุด 100,000 บาท หากผู้บริโภคพบเห็น สามารถร้องเรียนได้ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สายด่วน 1556 หรือ สายด่วน สคบ. 1166
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 136