อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

กยท. มอบสนามเด็กเล่นยางพาราให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์

กยท.มอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน และหุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) แก่รพ.สันติสุข เพิ่มมูลค่าให้ยางพารา ช่วยเกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น.


นายประพันธ์ บุณยเกียรติ ประธานกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เป็นประธานมอบสนามเด็กเล่นจากยางพารา แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลพงษ์ ต.พงษ์ อ.สันติสุข จ.น่าน และหุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา แก่รพ.สันติสุข ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม CSR ที่มุ่งเน้นการใช้นวัตกรรมยางของ กยท. เพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม และหวังเพิ่มมูลค่าให้ยางพารา โดยมีนายรุ่งเรือง ลุ้งบ้าน ผอ.การยางแห่งประเทศไทยเขตภาคเหนือ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร และกรรมการการยางแห่งประเทศไทย เครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางภาคเหนือ เข้าร่วม

นายประพันธ์ เปิดเผยว่า การยางแห่งประเทศไทย ดำเนินบทบาทภารกิจขององค์กรภายใต้นโยบายที่ต้องการผลักดัน ส่งเสริม สนับสนุน ให้ยางพารา ไม่ใช่แค่หยดน้ำยางสีขาวที่ส่งออกไปต่างประเทศเท่านั้น แต่มุ่งเห็นยางพารากลายเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวอยู่ในชีวิตประจำวัน นำไปใช้ประโยชน์หลากหลาย ประกอบกับภาครัฐบาลมีนโยบายกระตุ้นให้เกิดการใช้ยางภายในประเทศมากขึ้น ซึ่ง กยท.จึงขานรับนโยบายดังกล่าว โดยเริ่มงานวิจัยแปรรูปวัตถุดิบยางพาราจนไปสู่นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางที่ใช้ได้จริง เพิ่มมูลค่าให้ยางพารา ช่วยให้เกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตที่ดี มั่นคงต่อไปสำหรับโครงการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ของกยท. นำนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ยางพารามาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมและชุมชน อาทิ หุ่นยางพาราเพื่อฝึกช่วยการฟื้นคืนชีพ (CPR) อุปกรณ์ฝึกสอนการเย็บแผลที่ผลิตจากยางพารา และบล็อกปูพื้นจากยางพารา โดยสนามเด็กเล่นปูพื้นบล็อกยางพารา เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากยางธรรมชาติที่มีคุณสมบัติตามมาตรฐาน โดยแผ่นยางมีความยืดหยุ่นตัวสูง ทำให้การสัมผัสกับพื้นผิวของการเดินหรือวิ่งลดกระแทกข้อเท้า ลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้น มีความหนาสม่ำเสมอ แข็งแรง ติดตั้งง่าย สะดวก อายุการใช้งานยาวนาน นอกจากนี้ยังหวังสร้างสุขภาพที่ดี แข็งแรง ให้กับเยาวชน และคนในชุมชนอีกด้วย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%