อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณจัดงานบุญตักบาตรเทโว

พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ ชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญวันปวารณาออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ จันทร์ที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 15.18 น.


พล.ต.ท.เผ่าไทย ทองธิว ที่ปรึกษากลุ่มบริษัทเมืองโบราณ จ.สมุทรปราการ กล่าวว่า วันออกพรรษา ถือเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาโดยเป็นวันสิ้นสุดระยะการจำพรรษาของพระสงฆ์ ซึ่งเรียกว่า วันมหาปวารณา อันมีการประกอบพิธีทำสังฆกรรมสำหรับพระสงฆ์ และอีกวาระหนึ่งพุทธศาสนิกชนทั่วไปได้มีโอกาสทำบุญร่วมกันหลังจากวันออกพรรษาที่เรียกกันว่า ทำบุญตักบาตรเทโว หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ สืบเนื่องจากความเชื่อตามพุทธประวัติว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์หลังจากที่ได้เสด็จไปโปรดพระพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ นอกจากการทำบุญตักบาตรแล้วพุทธศาสนิกชนโดยทั่วไปมักจะไปวัดปฏิบัติธรรม และฟังพระธรรมเทศนาขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วม งานบุญวันปวารณาออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ในที่ 2 ต.ค. 63 เวลา 07.00 – 09.00 น. ทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์ และสามเณร 33 รูป ณ พิพิธภัณฑ์ช้างเอราวัณ จ.สมุทรปราการ  สำหรับผู้ที่สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2323-4094-9 ต่อ 222/312

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23