อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ภาษีกลยุทธ์การขายสินค้า

ไขข้อข้องใจภาษีกลยุทธ์การขายสินค้า..ชี้บริษัทต้องแจ้งรายละเอียดให้ชัด อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น.

ภาษีกลยุทธ์การขายสินค้า

กรณีพนักงานขายของบริษัทฯไปตกลงซื้อขายกับลูกค้าว่า จะขายสินค้าให้ในราคา 400,000บาท ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม แล้วมีการลดราคากันโดยการเอาของลูกค้ามา เช่น  เครื่องดูดฝ่น 2 เครื่องโดยจะลดราคาขายสินค้าจาก 400,000 ลง เหลือแค่ 350,000 บาท ลูกค้าก็ยินยอมให้เครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง เพื่อจะได้รับส่วนลด50,000 บาท แบบนี้ทางบัญชีต้องแก้ไขอย่างไรค่ะเพราะเครื่องดูดฝุ่นที่ได้รับมา จะต้องเอาเข้ามาเป็นสินทรัพย์แต่เนื่องด้วยสินค้าไม่มีเอกสารใด ๆ เลย มีแค่เพียงใบเสนอราคาที่ทางฝ่ายขายส่งให้กับทางลูกค้าแล้วบริษัทฯ ก็ได้รับเงินเพียง 350,000 บาทพร้อมเครื่องดูดฝุ่น 2 เครื่อง

และตามหลักจริงๆ แล้ว ควรจะเป็นลักษณะ บริษัทขายให้ 400,000 บาทแล้วลูกค้าขายกลับมาให้เรา 50,000 บาทแบบนี้น่าจะถูกต้องกว่าหรือเปล่าค่ะ เนื่องจากจะได้มีเอกสารอ้างอิงทั้ง 2 ฝ่าย

กรณีตามข้อเท็จจริงบริษัทฯ อาจเลือกปฏิบัติได้ 2  วิธีดังนี้

วิธีที่ 1ตามข้อเสนอของ จขกท คือ บริษัทฯ ขายสินค้าให้แก่ลูกค้าเต็มราคา คือ 400,000บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และรับซื้อสินค้าเก่าจากลูกค้าในราคา 50,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดยลูกค้าต้องออกใบกำกับภาษีไปให้บริษัทฯแต่ในการรับชำระราคาสามารถหักกลบลบหนี้กันคงเหลือจำนวนเงินรับสุทธิเพียง 350,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ได้

วิธีที่ 2เป็นการดำเนินกลยุทธ์การขาย โดยให้ส่วนลดการค้า (Trade Discount) แก่ลูกค้าจำนวน50,000 บาท เพราะเหตุที่ตามข้อเท็จจริงบริษัทฯไม่สามารถนำเครื่องดูดฝุ่นทั้งสองเครื่องมาใช้งาน หรือซ่อมแซมเพื่อขายใหม่ได้การปฏิบัติของฝ่ายขายเป็นเพียงดำเนินกลยุทธ์การขายโดยการรับตีราคาเครื่องดูดฝุ่นเก่าให้มีราคาสูงถึง 50,000บาท ทั้งที่ความจริงไม่มีราคาตลาดเหลืออยู่เลยและประสงค์ที่จะลดราคาสินค้าใหม่ด้วยส่วนลดการค้าจำนวน 50,000บาทและทำเอกสารประกอบการรับเครื่องจักรเป็นการรับบริจาคเครื่องดูดฝุ่นเก่าเพื่อนำไปบริจาคต่อไปเช่น วัดสวนแก้ว เป็นต้น

ซึ่งทั้งสองวิธีบริษัทฯต้องกำหนดนโยบายการขายให้ชัดแจ้ง เพื่อที่ฝ่ายขายจะได้นำไปแจ้งให้ลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและถือปฏิบัติต่อไป

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 54