อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2563

อำเภอมหาชัยชนะ จัดงานออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง

อำเภอมหาชัยชนะ จัดงานออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง อังคารที่ 29 กันยายน 2563 เวลา 11.19 น.

ที่บริเวณบึงแข้ บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย แถลงข่าวงานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง” ที่กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณบึงเข้ บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร สำหรับการแถลงข่าวในครั้งนี้ นายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย พร้อมด้วย นายถนอม หนันธิสิงห์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล นายอุดรชัย เพ็ญเนตร ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 นายบุญโฮม เหมสันต์ ปราชญ์ชาวบ้าน และนางวีระยา ผิวผ่อง ปราชญ์ชาวบ้าน ร่วมแถลงข่าวด้วยนายศรี ศรีพุทธรินทร์ นายอำเภอมหาชนะชัย กล่าวว่า งานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง” ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 นี้ เป็นประเพณีที่ชาวบ้านบึงแก อำเภอมหาชนะชัย ได้จัดขึ้นตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 หรือวันออกพรรษาของทุกปี ซึ่งได้ยืดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล โดยมีความเชื่อตามพุทธประวัติ ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้เสด็จขึ้นไปโปรดพระพุทธมารดา บนสรวงสวรรค์ ชั้นดาวดึงส์ในระหว่างเข้าพรรษาและได้เสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย์ในวันออกพรรษา พุทธศาสนิกชนต่างปีติยินดีในจริยวัตรของพระพุทธองค์ จึงได้ปฏิบัติกิจกรรมจุดประทีปโคมไฟถวายเป็นพุทธบูชา ในอดีตชาวบ้านบึงแกทุกครัวเรือนจะทำโมงเมงจากวัสดุไม้ไผ่ กระดาษแก้วและเทียนไข ทำเป็นประทีปโคมไฟ เพื่อห้อยประดับไว้ที่หน้าบ้าน และนำไปถวายพระสงฆ์ที่วัดในวันออกพรรษาโดยพร้อมเพียงกันเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาสำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย การจัดซุ้มนิทรรศการไฟโมงเมง กิจกรรมแห่ไฟโมงเมง การประกวดขบวนแห่ปราสาทผึ้ง และการประกวดรำไฟโมงเมง รวมทั้งมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าโอทอป และผลิตภัณฑ์จากชุมชน มีการแสดงของศิลปินค่ายไหทองคำ เรคคอร์ด ศิลปินหมอลำรุ่งฟ้า กุลาชัย และการชมหนังกลางแปลง และการจัดงานในครั้งนี้ได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัดอีกด้วย โดยบรรยากาศก่อนการแถลงข่าว เยาวชนบ้านบึงแก รำไฟโมงเมงเพื่อต้อนรับคณะสื่อมวลชน นอกจากนั้นยังมีการสาธิตการทำไฟโมงเมง และการนำสินค้าโอทอปของบ้านบึงแก ทั้งผ้าไหม กระเป๋า เสื่อกก ปลาส้มและไข่เค็ม มาโชว์และจัดจำหน่ายในราคาย่อมเยาด้วย ซึ่งต่างมุ่งหวังให้มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ชุมชนหลังสถานการณ์โควิด-19 อีกด้วย

นายศรี ยังกล่าวทิ้งท้ายขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวและประชาชนทั่วไปเข้ามาเที่ยวชมและร่วมงานประเพณี “ออกพรรษาที่บึงแก แห่ไฟโมงเมง” มาสัมผัสวิถีวัฒนธรรมประเพณีของชาวบ้านบึงแกที่มีมาช้านาน มาชิมอาหารพื้นบ้าน มาอุดหนุนสินค้าโอทอปบึงแก ชม ช้อป ชิม แชร์ เพื่อให้ทั้งประเทศไทยและทั่วโลกรู้ว่าประเพณีวัฒนธรรมของชาวบึงแกมีเสน่ห์ไม่แพ้ที่ใดในโลก ที่รอให้ทุกท่านมาเยือนในวันที่ 3 ตุลาคม 2563 กิจกรรมมีตลอดทั้งวัน ที่บ้านบึงแก ต.บึงแก อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธร.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%