อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563

เสพสมบ่มิสม : เหตุฉุกเฉินทางเพศ ตอนที่ 4

เนื่องจากภาวะองคชาตแข็งค้างเป็นเหตุฉุกเฉินทางเพศที่หายาก ดังนั้นแนวทางในการรักษาภาวะแทรกซ้อนนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับรายงานผู้ป่วยและการทบทวนวรรณกรรมก่อน พุธที่ 30 กันยายน 2563 เวลา 00.15 น.


การรักษา เนื่องจากภาวะองคชาตแข็งค้างชนิดขาดเลือดเป็นภาวะฉุกเฉินที่แท้จริงและเป็นภาวะแทรกซ้อนของกิจกรรมทางเพศ เช่นเดียวกับยาเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ แพทย์จะมุ่งเน้นไปที่การรักษารูปแบบของภาวะองคชาตแข็งค้างชนิดขาดเลือดเป็นหลัก เนื่องจากภาวะองคชาตแข็งค้างเป็นเหตุฉุกเฉินทางเพศที่หายาก ดังนั้นแนวทางในการรักษาภาวะแทรกซ้อนนี้ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับรายงานผู้ป่วยและการทบทวนวรรณกรรมก่อนหน้านี้ทั้งหมด

เป้าหมายของการรักษา คือ การป้องกันภาวะซับซ้อนการเกิดการหย่อนสมรรถภาพทางเพศจากภาวะองคชาตแข็งค้าง ทางเลือกรูปแบบการรักษาเบื้องต้นสำหรับภาวะองคชาตแข็งค้างชนิดขาดเลือด ไม่ว่าสาเหตุใดก็ตามคือ

1. วิธีเจาะเนื้อเยื่อการแข็งตัวขององคชาตแล้วดูดเลือดออกด้วยเข็มในการรักษา โดยมีหรือไม่มีการชะล้างด้วยน้ำร่วมกับการฉีดยากระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติชนิดซิมพาเทติกเข้าไปในเนื้อเยื่อเกี่ยวกับการแข็งตัวตลอดองคชาต ซึ่งทำให้หลอดเลือดในองคชาตหดตัวและองคชาตหดตัวลง

2. การฉีดยาชนิดซิมพาเทติก อาจทำซ้ำได้หากผลการรักษาเริ่มต้นไม่เหมาะสม ยาฉีดชนิดซิมพาเทติกที่แนะนำมากที่สุดคือ ยาฟีนิลเอฟรีน (phenylephrine) เนื่องจากมีความเสี่ยงต่อโรคหลอดเลือดหัวใจน้อยที่สุด เมื่อผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยการฉีดยาซิมพาเทติก แล้วผู้ป่วยจะต้องได้รับการตรวจสอบติดตามอย่างเหมาะสมสำหรับผลข้างเคียงเช่น ความดันโลหิตสูง ปวดศีรษะ หัวใจเต้นช้าและหัวใจเต้นเร็วกับภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะ หากผู้ป่วยมีภาวะองคชาตแข็งค้างนาน เป็นเวลาประมาณ 48 ชั่วโมงหรือมากกว่า ถือว่ายาฟีนิลเอฟรีน ไม่มีประสิทธิภาพในการรักษาภาวะองคชาตแข็งค้าง

3. สาเหตุหลักมาจากการคลายตัวของกล้ามเนื้อเรียบในเนื้อเยื่อเกี่ยวกับการแข็งตัวขององคชาต เกิดจากภาวะขาดเลือดและภาวะเลือดเป็นกรด

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือ แพทย์จะต้องรักษาโรคประจำตัวทุกระบบของผู้ป่วยซึ่งส่งผลให้ผู้ป่วยเป็นภาวะองคชาตแข็งค้าง เช่น โรคเม็ดเลือดแดงรูปเคียวแบบเฉียบพลัน มะเร็งเม็ดเลือดขาว ฯลฯ ด้วยการปฏิบัติตามวิธีการรักษาทั้งสามวิธีข้างต้น ผู้ป่วยส่วนใหญ่ร้อยละ 80 จะไม่ได้ผลข้างเคียงจากโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศใด ๆ หากวิธีการข้างต้นไม่สามารถประสบความสำเร็จและยังไม่สามารถแก้ไขอาการได้ ควรทำการรักษาด้วยการผ่าตัด การรักษาโดยการผ่าตัดควรเป็นทางเลือกสุดท้าย การรักษาด้วยการผ่าตัดคือการเชื่อมลัดระหว่างเลือดดำกับเลือดแดง.
....................................................
ศ.นท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%