อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

'ป่อเต็กตึ๊ง'มอบทุนการศึกษา แก่เยาวชนประพฤติดีแต่ขาดแคลน

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม แก่เยาวชนที่ประพฤติดี แต่ขาดแคลน ทุนทรัพย์ ประจำปี 2563 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย อังคารที่ 6 ตุลาคม 2563 เวลา 13.09 น.


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ คณะกรรมการฯ และผู้ช่วยกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม จำนวน 1,500 ทุน ทุนละ 2,000  บาท ให้กับเด็กนักเรียนในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีความประพฤติดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้ สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  ณ ห้องประชุมชั้น 2 ณ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย

นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษาเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นหนึ่งในกิจกรรมสำคัญหลักในงานสังคมสงเคราะห์ที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งได้ดำเนินการมากว่า 50 ปี เพื่อเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง และที่สำคัญ คือ การช่วยสนับสนุนให้แด็กเยาวชนคนดีได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียม ได้ศึกษาเล่าเรียน ไม่ต้องละทิ้งหรือยุติการศึกษา เติบโตขึ้นพร้อมมีวิชาความรู้ มีอนาคตตามที่มุ่งหวังของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและเป็นอนาคตที่มีคุณภาพของชาติ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นอกจากจะมอบทุนในระดับชั้นประถมแล้ว ยังจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาทุกระดับปีสุดท้าย คือ ระดับมัธยมศึกษา ระดับอาชีวศึกษา ระดับอุดมศึกษา และทุนต่อเนื่องในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ตลอดจนทุนการศึกษาในส่วนภูมิภาค (ทุนสัญจร) เพื่อให้ครบวงจรการสนับสนุนเงินทุนการศึกษา รวมงบประมาณสนับสนุนทุนการศึกษา ประจำปี 2563 กว่า 17,000,000 บาท. 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 20