อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 6 ธันวาคม 2563

บ้านชำป่าหวาย รับโล่รางวัล "อยู่เย็น เป็นสุข"

บ้านชำป่าหวาย รับโล่รางวัลรางวัลพระราชทานหมู่บ้าน "อยู่เย็น เป็นสุข" ชูต้นแบบหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง น้อมนำเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 11.01 น.

นายสรายุทธ แก้วกุลปรีชา รองผวจ.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานอัญเชิญโล่รางวัลพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” และมอบโล่เชิดชูเกียรติ ข้าราชการ ผู้นำองค์กร เครือข่ายดีเด่น ในงานพัฒนาชุมชนประจำปี 2563 เพื่อให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้เกิดความภาคภูมิใจอย่างสูงสุด ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยน้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท โดยมี น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัด (พจ.) ฉะเชิงเทรา พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายการพัฒนาชุมชน ให้การต้อนรับ ณ ห้องราชพฤกษ์ โรงแรมซันไรส์ ลากูน โฮเทลแอนด์กอล์ฟ อ.บางคล้า จ.ฉะเชิงเทราสำหรับการมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ และประกาศเกียรติบัตร 7 ประเภท 45 รางวัล อาทิ โล่รางวัลพระราชทานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” ได้แก่ บ้านชำป่าหวาย หมู่ 9 ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม รางวัลโล่รางวัลสิงห์ทอง 4 รางวัล คือ นายณะเรศ สุดชื่น, นางทัศนีย์ ภาคภูมิ, กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านโป่งตาสา หมู่ 7 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต และ ศูนย์ประสานงาน องค์กรชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.) ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ส่วนรางวัลครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่าง ได้แก่ นางสำอาง สิตรานนท์ หมู่ 1 ต.บางพระ อ.เมืองฉะเชิงเทรา ในส่วนรางวัลเชิดชูเกียรติ คนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอ (อกส.อ.) ดีเด่นคือ อกส.อ.บางปะกง ขณะที่รางวัลคณะทำงานขับเคลื่อน กองทุนพัฒนาสตรีตำบล (อกส.ต.) ดีเด่น คือ อกส.ต.ท่าข้าม อ.บางปะกงส่วนรางวัลกลุ่มอาชีพ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ได้แก่ กลุ่มแปรรูปอาหาร หมู่ 2 ต.บางสมัคร อ.บางปะกง ขณะที่รางวัลการประกวดผ้าไทย ประเภทผ้าไหมดีเด่น ได้แก่ นางบัวลอย จ้ำนอก อ.สนามชัยเขต สำหรับประเภทผ้าฝ้าย คือ กลุ่มสตรีทอผ้าบ้านเนินน้อย อ.ท่าตะเกียบ ในส่วนของข้าราชการการ ผู้ที่ได้รับใบประกาศเกียรติคุณ ข้าราชการดีเด่นของกรมพัฒนาชุมชน คือ น.ส.พิชญนันท์ เลิศพิริยะพัฒน์ พัฒนาการอำเภอคลองเขื่อน ขณะที่ข้าราชการดีเด่นระดับจังหวัด คือ นายจักรพันธ์ ตระการศาสตร์ หัวหน้ากลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน นายชัยวุฒิ ชูแสง นักวิชาการพัฒนาชุมชน และ นายสมเกียรติ คำแพ่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชน อ.เมืองฉะเชิงเทรา.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%