อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ.เฉลิมชัย ชงแบบพัฒนาวัดติโลกอาราม ให้โลก อึ้ง!! กับความสวยงาม

อ.เฉลิมชัย ชงแบบพัฒนาวัดติโลกอาราม ให้โลก อึ้ง!! กับความสวยงาม อยู่กลางกว๊านพะเยา ดึงอาจารย์ศิลปากร ร่วมแต่งแต้มเติมสีสัน หวังดึงเม็ดเงินเข้าจังหวัด พฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม 2563 เวลา 13.39 น.

ที่ห้องประชุมภูกามยาว ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา นายกมล เชียงวงค์ ผวจ.พะเยา, ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (จิตรกรรม), อาจารย์ นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่ฟ้าหลวง) อาจารย์ เกื้อพงษ์ ชัยดรุณ นักวิชาการด้านประวัตคิศาสตร์เมืองพะเยา และ อาจารย์ เจริญ มาบุตร จิตกรชำนาญการ กลุ่มจิตรกรรมสำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้เปิดตัวคณะกรรมการพัฒนาและปรับปรุงวัดติโลกอาราม หรือวัดกลางกว๊านพะเยา ที่กำลังมีโครงการศึกษาความเป็นไปได้ และเปิดรับฟังความคิดเห็นของภาคส่วนต่าง ๆ ว่าจะให้พัฒนาปรับปรุงหรือไม่ หรือปรับปรุงไปในทิศทางใดศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย กล่าวในที่ประชุมว่า โครงการทั้งหมดที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้ กำลังเป็นประเด็นร้อนในส่วนของการพัฒนาปรับปรุงวัดติโลกอาราม ส่วนภาพที่วาดออกมานี้เป็นเพียงภาพในจินตนาการและเป็นแบบร่างคร่าว ๆ เท่านั้น แต่ถ้าสร้างได้จริง และสร้างสำเร็จ ก็จะออกมาสวย ทั้งนี้ยังไม่ใช่การตกลงว่าจะสร้าง ยังต้องมีขั้นตอนการขอความเห็นชอบจากทุกภาคส่วนก่อนที่จะลงมือทำ ซึ่งปัจจุบัน กำลังอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เท่านั้น นอกจากนี้ การสร้างวัดติโลกอาราม ตนไม่ได้ให้งดงามและยิ่งใหญ่เหมือนวัดร่องขุ่น แต่ตั้งใจจะฝากฝีไม้ลายมือให้มันยิ่งใหญ่ งดงาม ทรงคุณค่ายิ่งกว่าวัดร่องขุ่น ให้คนทั้งโลกจดจำด้วยการแต่งแต้มสีสันให้เข้ากับวิถีวัฒนธรรม ขนบประเพณีตลอดจนบรรยากาศของกว๊านพะเยา ไม่ใช่สีขาวโดด ๆ แบบวัดร่องขุ่นอย่างแน่นอน “ถ้าไม่ช่วยก็อย่าขวาง ผมจะทำให้วัดติโลกอาราม ให้งดงามและยิ่งใหญ่กว่าวัดร่องขุ่น ให้โลกได้จดจำ ก่อนที่ผมจะลาจากโลกนี้ไป” อ.เฉลิมชัยกล่าวทิ้งท้ายด้าน อ.เจริญ กล่าวว่า ตนเองถูกขอตัวมาช่วยราชการที่ จ.พะเยา เพราะเป็นคนพะเยา ภาพที่เขียนก็เขียนตามจินตนาการของ ศาสตรเมธี ดร.เฉลิมชัย ที่ต้องการให้วัดติโลกอาราม เป็นตัวแทนของความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาในอดีต ให้สะท้อนภาพปัจจุบัน พร้อมสร้างแลนด์มาร์คให้ผู้คนได้จดจำ ได้มาเที่ยวชม มาไหว้พระ มากิน และใช้เงินในพะเยา เพื่อสร้างฐานรากของเศรษฐกิจให้เข้มแข็งอันจะส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมของคนพะเยาดีขึ้น “หลังจากที่ออกแบบและเขียนภาพจำลองการสร้างวัดติโลกอาราม เสร็จ ผมก็ต้องกลับไปทำงานที่กรมศิลปากร เหมือนเดิม ส่วนจะมีการสร้าง พัฒนาหรือปรับปรุงวัดติโลกอารามหรือไม่ เป็นเรื่องที่ชาวพะเยาจะเป็นคนเลือก ผมก็แค่มาทำตามหน้าที่ทางราชการและในฐานะคนพะเยาคนหนึ่งเท่านั้น” อ.เจริญ กล่าว.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%