อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

จัดพิธีเปิดสถานีรถไฟพ่อท่านคล้าย หน้าวัดธาตุน้อย

 คนเป็นหมื่นแห่ร่วมพิธีเปิดสถานีรถไฟพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ และทอดกฐินสามัคคี ณ วัดธาตุน้อย อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 17.56 น.


เมื่อวันที่ 10 ต.ค. ที่บริเวณหน้าวัดธาตุน้อย ต.หลักช้าง อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช การรถไฟแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีพิธีเปิดสถานีรถไฟพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ โดยมีนายชัชวาลล์  คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท พลเอก วิทวัส  รชตะนันทน์  ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน นายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นประธานในพิธี มีพระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย เป็นประธานสงฆ์ และพุทธศาสนิกชนนับหมื่นคนร่วมในพิธี เนื่องจากวันนี้เป็นทอดกฐินสามัคคีของวัดธาตุน้อยด้วย ทำให้บนถนนสายหลักที่ผ่านหน้าวัดรถติดยาวเหยียดหลายกิโลเมตรนายนิรุฒ  มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย กล่าวว่า การเปิดสถานีรถไฟพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ ของการรถไฟฯแห่งนี้ จะมีส่วนช่วยในการส่งเสริมเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การท่องเที่ยวของจังหวัดนครศรีธรรมราช และสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น สำหรับความเป็นมาของที่หยุดรถไฟพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ แห่งนี้ ทางพระครูถาวรพิสุทธิ์ เจ้าอาวาสวัดธาตุน้อย ได้ปรึกษาหารือกับหลายฝ่ายโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของการรถไฟฯ เพื่อก่อสร้างสถานีรถไฟหน้าวัดธาตุน้อย จึงได้ขออนุญาตการรถไฟฯ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2562 และการรถไฟฯได้อนุญาตให้ก่อสร้างเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2562  จึงได้ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 มีพระครูถาวรพิสุทธิ์ และนายชัชวาลล์ คงอุดม หัวหน้าพรรคพลังท้องถิ่นไท เป็นประธานวางศิลาฤกษ์ เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ การรถไฟฯได้ประกาศใช้ที่หยุดรถชื่อพ่อท่านคล้าย วาจาสิทธิ์ อักษรย่อ วจ. เลขรหัสที่หยุดรถ 4265  ให้ขบวนรถท้องถิ่นจอดรับ-ส่ง วันละ 4 ขบวน ดังนี้ ขบวนสุราษฎร์ธานี-สุไหงโก-ลก/ ชุมพร-หาดใหญ่/ หาดใหญ่-ชุมพร และสุไหงโก-ลก-สุราษฎร์ธานีคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%