อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2564

เปิดงาน Chef Fest @Pathumthani ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร

เปิดงาน Chef Fest @Pathumthani ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร เสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2563 เวลา 19.06 น.


ที่ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการเปิดงาน Chef Fest @Pathumthani โดยมีนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี  คุณฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์  รองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย คุณยุพา ปานรอด ผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายอนาวิล รัตนสถาพร    ส.ส.เขต 3 จ.ปทุมธานี คุณพนารัตน์  มนัสสา  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปทุมธานี   คุณปองทิพย์  วิวัฒนสินศวหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาท่องเที่ยวจังหวัดปทุมธานี   คุณธนา  ถิรมนัส กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทย แอ็กโกรเอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท) คุณธวัชชัย พิทักษ์ธนางกูล ผู้อำนวยการฝ่ายความสัมพันธ์ธุรกิจบริษัท ไทยแอ็กโกรเอ็กซเชนจ์ จำกัด (ตลาดไท)  พ.ต.อ.เศรษฐณัณข์ ทิมวัฒน์  ผกก.สภ.คลองหลวง นายนิติชัย วิริยานนท์  นายอำเภอคลองหลวง   ร่วมเปิดงานในครั้งนี้ด้วย ซึ่งงานจะจัดตั้งแต่วันที่ 9-13 ต.ค. 63 โดยได้รับการสนับสนุนการจัดงานจาก ททท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
   


นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า งาน เชฟเฟสแอด ปทุมธานี ที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอาหาร ส่งเสริมวัตถุดิบ การเกษตร และการท่องเที่ยว  ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดปทุมธานีนี้  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา มีวิสัยทัศน์ ที่มุ่งมั่นพัฒนา การท่องเที่ยวเชิงอาหาร เพื่อให้เกิดรายได้หมุนเวียน แก่ผู้ประกอบการ จะเห็นได้ว่ามิติการท่องเที่ยวทั่วโลก  มีการเชื่อมโยงเชิงเกษตรและอาหาร  การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวแบบยั่งยืน และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและความงาม ดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงอาหาร จึงเป็นสิ่งหนึ่งที่ช่วยดึงดูด นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติให้เกิดการเดินทางสู่ท้องถิ่นต่างๆ อันจะส่งผลให้เกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวในทุกกลุ่มคน  จึงได้มีนโยบายส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยว เพื่อกระจายประโยชน์ทางเศรษฐกิจสู่ภาคเกษตรกร โดยสร้างภาพลักษณ์ของอาหาร และผลไม้ไทย ให้เป็นสินค้าเกรดดี และส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์สอดคล้องกับกระแสอาหารสุขภาพ  โดยในจังหวัดปทุมธานี มีพื้นฐาน และ ศักยภาพ ด้านอาหาร การเกษตร  มีแหล่งค้าส่ง ผัก ผลไม้ ขนาดใหญ่ อย่างตลาดไท  การอุตสาหกรรมหลากหลาย และยังเป็นเมืองน่าอยู่ เดินทางสะดวก ติดต่อกับเมืองหลวง  ถือว่าเหมาะกับการท่องเที่ยวที่ต้องการพักผ่อน ใกล้กรุงเทพอีกด้วย 
     


จึงต้องขอขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่ร่วมสนับสนุนการจัดกิจกรรม เชฟเฟส แอด ปทุมธานีในวันที่ 9-11 ตุลาคม 2563 ณ ตลาดไท อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ของดี ของจังหวัด และเป็นประโยชน์แก่การประชาสัมพันธ์ธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงอาหารไทยของประเทศไทยในอนาคตต่อไป

​​​​​​คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 34