อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อบจ.ระยอง ลงนาม MOU บริหารจัดขยะมูลฝอยและขยะติดเชื้อ

อบจ.ระยอง ได้ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ด้วยระบบกำจัดแบบผสมผสานและเทคโนโลยีการแปลงขยะเป็นพลังงานที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอปท.ทุกแห่งในจังหวัดระยอง ร่วมสร้างวินัยของประชาชนในพื้นที่ในการลด คัดแยกขยะต้นทาง จันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2563 เวลา 15.43 น.

ที่ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ต.ทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานลงนามข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยแบบครบวงจร จังหวัดระยอง และการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยนายปิยะ ปิตุเตชะ นายก อบจ.ระยอง กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.)ในจังหวัดระยอง จำนวน 67 แห่ง มีนายสมชาย รุ่งเรือง ท้องถิ่นจังหวัดระยอง นายครรชิต ศรีนพวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระยอง และ นายแพทย์สุนทร เหรียญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระยอง ร่วมเป็นสักขีพยาน
ทั้งนี้ อบจ.ระยอง ได้ดำเนินการบริหารจัดการศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร จังหวัดระยอง ด้วยระบบกำจัดแบบผสมผสานและเทคโนโลยีการแปลงขยะเป็นพลังงานที่ทันสมัยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และอปท.ทุกแห่งในจังหวัดระยอง ร่วมสร้างวินัยของประชาชนในพื้นที่ในการลด คัดแยกขยะต้นทาง พร้อมทั้งจัดเก็บและส่งขยะมูลฝอยเข้ามากำจัด โดยชำระค่าธรรมเนียมการกำจัดขยะให้ อบจ.ระยอง รวมทั้งมูลฝอยติดเชื้อด้วย ซึ่ง อบจ.ระยอง ได้ดำเนินการบริหารศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยติดเชื้อ ภาคตะวันออก เพื่อแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดระยอง โดยให้บริการเก็บ ขน และกำจัดมูลฝอยติดเชื้อแก่สถานพยาบาลทั้งภายในจังหวัดระยองและจังหวัดใกล้เคียงอีกด้วย 

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่เกิดขึ้นดังกล่าว เพื่อร่วมมือกับ อปท.ทุกแห่งในจังหวัดระยอง ในการร่วมกันกำหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะของจังหวัดระยอง เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการทำงานเชิงบูรณาการ และสนับสนุนผลักดันให้เกิดความร่วมมือกันของ อปท.ในจังหวัดระยอง ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในภาพรวมของจังหวัดระยองให้เกิดความยั่งยืน

นายชาญนะ กล่าวว่า การลงนาม  MOU ดังกล่าว เป็นการขับเคลื่อนบริหารจัดขยะที่เป็นระบบ ระหว่าง อบจ.ระยอง และอปท.ทุกแห่งในพื้นที่ ทั้งขยะมูลฝอยและติดเชื้อ ซึ่งจะเป็นต้นแบบของ อปท.ทั่วประเทศในการนำกลับไปบริหารจัดการในพื้นที่ของตัวเอง ทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงการคัดแยกขยะอีกด้วย.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%