อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

4ปี..ธ สถิตในดวงใจ 13ต.ค.วันคล้ายวันสวรรคตร.9

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.


เนื่องในวันที่ 13 ตุลาคม 2563 เป็นวันครบรอบ 4 ปีแห่งการเสด็จสวรรคตของ "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" กษัตริย์ผู้เป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 ต.ค. 2559 เวลา 15.52 น. ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ รพ.ศิริราช สิริพระชนมพรรษา 88 ปี 313 วัน ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี 4 เดือน 4 วัน โดยคณะรัฐมนตรีมีมติประกาศให้วันที่ 13 ต.ค.ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตและวันหยุดราชการ เพื่อให้ประชาชนน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ

โดยในวันที่ 13 ต.ค. ประชาชนชาวไทยทั่วประเทศ ต่างจัดพิธีบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และยังจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อเป็นน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงร.9 อาทิ รัฐบาลเชิญชวนใส่เสื้อเหลืองเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เป็นต้น...

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 65