อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยจัดงาน13ต.ค.

สมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 11.18 น.


เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2563 สมาคมนักเรียนเก่าภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์  อ. สามพราน จ.นครปฐม  โดยมีนายวิถี สุพิทักษ์ นายกสมาคมนักเรียนเก่า ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ถือกำเนิดโดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยชื่อว่า โรงเรียนราชวิทยาลัย และอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว  ต่อมาได้รับพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณารับโรงเรียนไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์กับได้โปรดเกล้าพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ประกอบในนามโรงเรียน

การจัดกิจกรรมในวันนี้ เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ แห่งใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงเป็นองค์บรมราชูปถัมภกทุกพระองค์  ทำให้โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ประสบความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้ามาโดยลำดับ


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น