อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

พัฒนาการเมืองแปดริ้ว ลงพื้นที่พบประชาชน

พัฒนาการเมืองแปดริ้ว ลงพื้นที่พบประชาชน ส่งเสริมกลุ่มผู้เลี้ยงผึ้ง เป็นแนวกันชนป้องกันช้างป่า แถมยังช่วยเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวและชุมชน อังคารที่ 13 ตุลาคม 2563 เวลา 14.29 น.

น.ส.ฉัตรประอร นิยม พัฒนาการจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายเบญจวัฒน์ ในวิกุล พัฒนาการ อ.ท่าตะเกียบ ได้จัดกิจกรรมพบปะประชาชน มอบแนวทางการดำเนินงาน แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด ซึ่งเป็น “หมู่บ้านคชานุรักษ์” ของ จ.ฉะเชิงเทรา ที่มีการเลี้ยงผึ้งเพื่อเป็นแนวกันชน ป้องกันการบุกรุกของช้างป่า และเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวและชุมชน เป็นการแก้ไขปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างคนและช้างป่าอย่างสมดุล เพื่อสนับสนุนกิจกรรมในภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อให้เกิดความเข้มแข็งของชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นการพัฒนาตามศักยภาพของพื้นที่ และการสร้างอาชีพ สร้างรายได้ ทดแทนการทำเกษตรกรรมที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า ณ ศาลากลางบ้านคลองมะหาด หมู่ 14 ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทราสำหรับการจัดกิจกรรมครั้งนี้มี น.ส.รัตติมา ใจชื่น ประธานกลุ่มพัฒนาเกษตรกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง วิทยากรฟาร์มผึ้งทวีโชค อ.เวียงชัย จ.เชียงราย มาให้คำแนะนำเทคนิคการเลี้ยงผึ้ง “เลี้ยงผึ้งอย่างไร ให้มีรายได้มั่นคง” การทำให้ได้น้ำผึ้งที่มีคุณภาพมาตรฐาน สาธิตวิธีการเลี้ยงผึ้งให้ดูเป็นตัวอย่าง และเสริมปัจจัยความสำเร็จ ในการประกอบอาชีพเลี้ยงผึ้ง โดยการเรียนรู้ สังเกต ฟัง และลงมือฝึกปฏิบัติจริง ให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด จำนวน 19 ราย ตามโครงการฝึกอบรมอาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงผึ้งบ้านคลองมะหาด ซึ่งได้การสนับสนุนงบประมาณ จากกรมการพัฒนาชุมชน ในการแก้ไขปัญหาด้านอาชีพของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%