อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2563

'กรมการปกครอง'จัดบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล ศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 09.30 น.


กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ฯพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563 ณ อาคารดำรงราชานุสรณ์ กระทรวงมหาดไทย

โดยนายธนาคม จงจิระ อธิบดีกรมการปกครอง พร้อม นางอุษณี จงจิระ ประธานชมรมแม่บ้านกรมการปกครอง นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์อย่างพร้อมเพรียงกัน ก่อนร่วมกันบริจาคโลหิต ทั้งนี้ ยังได้เยี่ยมให้กำลังใจและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้บริจาคโลหิต โดยการจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตครั้งนี้เพื่อสนับสนุนโลหิตให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ในการนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ #หนึ่งคนให้หลายคนรับ #กรมการปกครอง #At Amphoeคุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 29