อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

ทบทวน ทางลักผ่าน อุบัติเหตุที่ป้องกันได้

เป็นภาพสะเทือนใจผู้พบเห็นกับอุบัติเหตุที่ป้องกันได้ แต่หลายครั้งความสูญเสียก็มักมาก่อนการป้องกันเสมอ เสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2563 เวลา 12.05 น.


อุบัติเหตุรถบัสโดยสารไม่ประจำทาง หมายเลขทะเบียน 30-1476 พระนครศรีอยุธยา ที่บรรทุกหลายชีวิตมุ่งหน้าทำบุญทอดกฐินชนเข้ากับขบวนรถไฟบรรทุกสินค้า ขบวนที่ 5102 บริเวณจุดตัดข้ามทางรถไฟสถานีคลองแขวงกลั่น อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก ต่อมาพบข้อมูลบริเวณดังกล่าวมีสภาพที่เรียกกันว่า “ทางลักผ่าน” เป็นทางตัดผ่านที่ไม่ได้รับอนุญาต จึงไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุม ไม่มีเครื่องกั้น

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) แจงเรื่องทางลักผ่านหลังโศกนาฏกรรมล่าสุด โดยยอมรับเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นมานานและยังไม่สามารถแก้ไขได้ ที่ผ่านมาทำได้เพียงติดตั้งป้ายหยุดเตือน และสัญญานไฟกะพริบ ทั้งนี้ ชี้ว่าทางลักผ่านไม่ควรเปิดตั้งแต่แรก แต่หากชุมชนต้องการเปิดใช้งานก็ควรทำตามกฎหมายเพื่อให้เป็นจุดตัดรถไฟที่ถูกต้อง ปัจจุบันทั่วประเทศมีจุดตัดทางรถไฟ 2,684 แห่ง เป็นจุดตัดที่ได้รับอนุญาต 2,063 แห่ง ไม่ได้รับอนุญาต หรือทางลักผ่าน 621 แห่ง ในส่วนของจุดตัดที่ได้รับอนุญาตมีการทำเป็นทางต่างระดับรูปแบบสะพาน หรือทางลาด 406 แห่ง ทางเสมอระดับทางรถไฟ 1,657 แห่ง

จากรายงานการวิเคราะห์ สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนของกระทรวงคมนาคม ปี 62 เฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นบริเวณ จุดตัดทางรถไฟ แต่ละปีทำให้มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตไม่น้อย โดยปี 62 พบมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น 86 ครั้ง บาดเจ็บ 64 คน เสียชีวิต 34 คน อย่างไรก็ตาม หากย้อนในห้วงเวลา 10 ปี ระหว่างปี 53-63 จะพบอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนเกิดขึ้นต่อเนื่อง รวมกว่า 1,000 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตกว่า 300 คน บาดเจ็บเกือบพันคนทั้งนี้ หากเจาะจงเฉพาะช่วงปี 57-62 มีข้อมูลแยกตามรายปีดังนี้
ปี 57 อุบัติเหตุ 127 ครั้ง  เสียชีวิต 15 คน  บาดเจ็บ   45 คน
ปี 58 อุบัติเหตุ   86 ครั้ง  เสียชีวิต 31 คน  บาดเจ็บ   49 คน
ปี 59 อุบัติเหตุ   74 ครั้ง  เสียชีวิต 28 คน  บาดเจ็บ 119 คน
ปี 60 อุบัติเหตุ   71 ครั้ง  เสียชีวิต 20 คน  บาดเจ็บ   53 คน
ปี 61 อุบัติเหตุ   57 ครั้ง  เสียชีวิต 11 คน  บาดเจ็บ   29 คน
ปี 62 อุบัติเหตุ   86 ครั้ง  เสียชีวิต 34 คน  บาดเจ็บ   64 คน

เมื่อปี 62 ทางลักผ่านเป็นที่มาอุบัติเหตุมากสุด 39 ครั้ง เครื่องกั้น 33 ครั้ง ประเภทรถที่เฉี่ยวชนกับรถไฟมากสุด คือ รถยนต์ 47 ครั้ง จักรยานยนต์ 25 ครั้ง

กรณีทางตัดผ่านเสมอระดับ (ทางตัดผ่านทางรถไฟในระดับเดียวกัน) เมื่อปี 58 มีข้อมูลว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจาก “ผู้ขับขี่” ประมาท ขาดการขับขี่อย่างปลอดภัยบริเวณจุดตัด เช่น เปิดเพลงเสียงดังในรถจนไม่ได้ยินเสียงหวูด ไม่หยุดและมองก่อนขับขี่ผ่านทางรถไฟ

ส่วนอุบัติเหตุจุดตัดทางลักผ่าน เนื่องจากไม่ได้เป็นจุดตัดที่ได้รับอนุญาต ทำให้ไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัย สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์บดบังวิสัยจุดตัด ประกอบกับมักเป็นบริเวณที่ไม่เหมาะกับการทำจุดตัด เช่น เป็นทางลาดชันมีระยะห่างจากจุดตัดที่อยู่ใกล้เคียงกัน หรือเป็นจุดตัดอยู่บริเวณโค้งที่ระยะมองเห็นไม่เพียงพอ มีสิ่งกีดขวาง การไม่สามารถมองเห็นจุดตัดได้อย่างชัดเจนช่วงเวลากลางคืน สำหรับเส้นทางรถไฟทั่วประเทศมีระยะทางรวมกว่า 4,000 กม. อุบัติเหตุบริเวณจุดตัดทางรถไฟมีการวิเคราะห์ว่ากายภาพพื้นที่และพฤติกรรมผู้ขับขี่ล้วนมีผลต่อโอกาสการเกิดอุบัติเหตุ

ด้วยปัจจัยเสี่ยงรอบด้านทั้ง คน รถ ถนน สิ่งแวดล้อม แม้คนจะเป็นปัจจัยหลัก แต่หากลดความเสี่ยงปัจจัยอื่นที่ควบคุมและสร้างให้เป็นมาตรฐานได้ โอกาสเกิดอุบัติเหตุในจุดตัดซ้ำซากอาจสูญเสียน้อยลง.ทีมข่าวอาชญากรรม รายงาน
crimedn@dailynews.co.th

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 91