อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563
#เราจะผ่านวิกฤติไปด้วยกัน

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563

พ่อเมืองอำนาจเจริญร่วมสืบสาน บุญกฐินประเพณีวัดมงคลมิ่งเมือง

ตระกูลมุทาวันร่วมกันสืบสานพุทธศาสนาจัดทอดกฐิน อุทิศบุญกุศล ให้ คุณตานนท์ - คุณยายนิยม มุทาวัน ผู้สร้างคุณูปการให้แก่จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมสร้างบุญใหญ่ อาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 19.40 น.


เมื่อวันที่ 18 ต.ค. ที่วัดมงคลมิ่งเมือง ต.บุ่ง อ.เมืองอำนาจเจริญ จ.อำนาจเจริญ นางจงกลนี เกียรติดำเนินงาม (มุทาวัน) อดีตรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยคนในตระกูลมุทาวัน ร่วมกันทอดกฐินสามัคคี มีเหล่าพุทธศาสนิกชน ข้าราชการ อดีตข้าราชการ พ่อค้า คหบดี สื่อมวลชนร่วมทำบุญจำนวนมาก  

พิธีทอดกฐินเริ่มต้นขึ้นท่ามกลางฝนที่ตกโปรยปราย หลังจากได้ร่วมกันแห่ตามประเพณี นายวิชัย แสวงสุข ส.อบจ.เขต 1 อำเภอเมืองอำนาจเจริญ ซึ่งเป็นผู้นำประกอบพิธีทางศาสนา ได้กล่าวทักทายพุทธศาสนิกชน และอธิบายถึงความสำคัญในการทอดกฐิน มีความหมาย 4 ประการ โดยสรุป คือ 1.กฐินเป็นชื่อของกรอบไม้ เป็นแบบใช้ทำจีวร 2.กฐินเป็นชื่อของผ้า จะหมายถึงผ้าที่ถวายใช้เป็นกฐินภายในกำหนดกาล 1 เดือน 3.กฐินเป็นชื่อกริยา คือการทำบุญ คือการถวายผ้ากฐินเป็นทานแก่พระสงฆ์ผู้จำพรรษาครบ 3 เดือน และ 4.กฐินที่เป็นชื่อของสังฆกรรม คือกิจกรรมของสงฆ์ต้องมีการสวดประกอบเห็นชอบที่จะประชุมเพื่อมอบผ้ากฐินให้แก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่งจากนั้นเมื่อถึงเวลา นางจงกลนี ได้นำกล่าวถวายพระกฐินเพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่ คุณตานนท์และคุณแม่นิยม มุทาวัน ผู้มีคุณูปการกับชาวจังหวัดอำนาจเจริญ มีพระครูทัศนะประกาศ (หลวงปู่ศรี) วัดมงคลมิ่งเมือง นำพระสงฆ์รับกฐินได้ปัจจัยรวมจำนวน 659,999 บาท  องค์กฐินนี้ตั้งที่บ้านเลขที่ 568,569 เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ มี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผวจ.อำนาจเจริญ ร่วมเป็นองค์ประะธานตั้งองค์กฐิน และมี พระวิชัย มุนี (ธ) เจ้าคณะจังหวัดอำนาจเจริญ ได้เทศนาในเรื่องการทอดกฐินและความกตัญญูต่อคุณบิดามารดา และการทำนุบำรุงพระศาสนา ซึ่งการทอดกฐินจึงถือว่าเป็นการสร้างบุญใหญ่ที่สมควรทำเป็นอย่างยิ่งหากเกิดเป็นคนในชาตินี้คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%