อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

เหตุฉุกเฉินทางเพศ ตอนที่ 7

เมื่อแพทย์ได้ทราบตำแหน่งสิ่งแปลกปลอมแล้ว แพทย์จะใช้คีมดึงสิ่งแปลกปลอมออกมา การดมยาสลบและการให้ยาระงับปวดช่วยในการนำสิ่งแปลกปลอมออกได้สะดวกขึ้น พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 00.15 น.


สิ่งแปลกปลอมในทวารหนัก สิ่งแปลกปลอมในทวารหนักอาจเป็นของเล่นทางเพศ หรือเซ็กซ์ทอย บางครั้งก็อาจจะเป็นผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เช่น ขวด แปรงสีฟัน หรือภาชนะต่าง ๆ ฯลฯ ในขณะที่สิ่งแปลกปลอมซึ่งถูกสอดเข้าไปในช่องคลอดจะพบเฉพาะในผู้หญิง แต่การมีสิ่งแปลกปลอมใน “ทวารหนัก” สามารถเป็นปัญหาได้ทั้งของผู้ชายและผู้หญิง อย่างไรก็ตามจะพบสิ่งแปลกปลอมในทวารหนักเป็นปัญหาของผู้ป่วยชายบ่อยมากกว่าผู้ป่วยหญิง

การนำเสนอทางคลินิก ผู้ป่วยซึ่งมาแสดงอาการสิ่งแปลกปลอมในทวารหนักจะทราบอยู่แล้วว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในทวารหนักของตนเอง ผู้ป่วยมักบ่นว่าปวดทวารหนักและปวดถ่วง ๆ แบบอยากถ่ายอุจจาระ นอกจากนั้นถ้ามีทวารหนักทะลุ ผู้ป่วยจะแสดงอาการปวดท้องอย่างมากจากเยื่อบุช่องท้องอักเสบ

การตรวจวินิจฉัย หลักของการวินิจฉัยสิ่งแปลกปลอมในทวารหนัก ทำได้จากการซักประวัติและการตรวจร่างกาย การตรวจดูด้วยสายตาและตรวจทางทวารหนักผ่านทางการส่องกล้อง มักจะพอเพียงสำหรับแพทย์ที่จะหาตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอม การถ่ายภาพรังสีเอกซ์ของช่องท้องโดยไม่ใช้สารทึบรังสีไม่ได้ช่วยเพียงเพื่อตรวจว่ามีสิ่งแปลกปลอมอยู่ในทวารหนักหรือไม่ แต่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อตรวจการทะลุของลำไส้ อย่างไรก็ตามการตรวจวินิจฉัยโรคด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของช่องท้องและเชิงกรานจะช่วยวินิจฉัยการทะลุของลำไส้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกับบอกตำแหน่งของสิ่งแปลกปลอม

การรักษา เมื่อแพทย์ได้ทราบตำแหน่งสิ่งแปลกปลอมแล้ว แพทย์จะใช้คีมดึงสิ่งแปลกปลอมออกมา การดมยาสลบและการให้ยาระงับปวดช่วยในการนำสิ่งแปลกปลอมออกได้สะดวกขึ้น อย่างไรก็ตาม ในบางกรณีอาจต้องนำสิ่งแปลกปลอมในทวารหนักออกด้วยการผ่าตัด โดยเฉพาะในกรณีมีลำไส้ทะลุหรือสิ่งแปลกปลอมอัดแน่นหรืออุดตัน เมื่อสิ่งแปลกปลอมได้ถูกนำออกมาแล้ว ต้องตรวจดูทวารหนักอย่างระมัดระวังว่ามีการฉีกขาดหรือการทะลุของทวารหนักหรือไม่ สิ่งเหล่านี้สามารถปฏิบัติได้ด้วยการส่องกล้องเช่นกัน อย่างไรก็ตามแผลฉีกขาดเล็กน้อยทำให้พลาดไม่เห็นได้ เมื่อแผลฉีกขาดได้รับการซ่อมแซม ถ้ามีหลักฐานการติดเชื้อภายนอกหรือเยื่อบุช่องท้องอักเสบ ควรให้ยาปฏิชีวนะร่วมด้วย

การพยากรณ์โรค ถ้าสิ่งแปลกปลอมได้ถูกนำออกเร็วเท่าไหร่ การพยากรณ์โรคก็จะดีขึ้นตามมา.
..........................
ศ.น.ท.ดร.นพ.สมพล เพิ่มพงศ์โกศล

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%