อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พุธที่ 2 ธันวาคม 2563

นายกอบจ.พระนครศรีอยุธยา เร่งแก้ไขถนนชำรุด

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายบ้านปลายกลัด - บ้านรางจรเข้  หมู่ 3 ต.รางจรเข้ อ.เสนา  จ.พระนครศรีอยุธยา พุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 15.44 น.

นางสมทรง พันธ์เจริญวรกุล นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา   นายวิเชียร เอนกลาภ ส.อบจ.อำเภอเสนา นายพงศกร มงคลหมู่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลรางจรเข้ ดร.ยิ่งยศ บุณยานันต์ ผอ.กองช่าง อบจ.พระนครศรีอยุธยา ลงพื้นที่ตรวจสอบถนนสายบ้านปลายกลัด - บ้านรางจรเข้  หมู่ 3 ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา ที่ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ได้ว่าจ้างบริษัทแห่งหนึ่งปรับปรุงผิวจราจรจากลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตเป็นถนน ค.ส.ล.  ซึ่งมีขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.20 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.50 เมตร วงเงิน 675,000 บาท เริ่มสัญญาวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 สิ้นสุดสัญญาตั้งแต่วันที่ 10 สิงหาคม 2563 ปัจจุบันครบกำหนดการส่งมอบตามสัญญาแล้ว ประกอบกับ อบจ.พระนครศรีอยุธยา ที่รับผิดชอบโครงการได้แจ้งให้บริษัทดังกล่าวรับทราบ พร้อมเรียกค่าปรับตามกฎหมาย ล่าสุด ยังไม่มีการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรแต่อย่าใด เป็นเหตุให้ถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ประชาชนสัญจรไปมาด้วยความยากลำบาก เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง 
นางสมทรง นายก อบจ.พระนครศรีอยุธยา พร้อม ส.อบจ. นายก อบต.รางจรเข้ และ ผอ.กองช่าง อบจ.พระนครศรีอยุธยา  ได้นำหินคลุกมาลง พร้อมปรับปรุงผิวจราจรให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติ เนื่องจากช่วงนี้มีฝนตกอย่างต่อเนื่องทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก เพราะถนนนี้เป็นทางหลักของการเดินทางของประชาชน ส่วนเรื่องบริษัทผู้รับจ้างจะรีบติดตามอย่างเร่งด่วน

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 23