อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บางกะปิแก้ปัญหา'ทาวน์พลัส101' เร่งหาทางออกหมู่บ้านกับชุมชน

ชาวหมู่บ้านทาวน์พลัส101 ขอความช่วยเหลือจากเขตบางกะปิ ร่วมหาทางออก การจัดการพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านกับชุมชน   พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.20 น.


เมื่อวันที่ 21 ต.ค. ที่นิติบุคลหมู่บ้านจัดสรรทาวน์พลัส (ลาดพร้าว101) ซอยโพธิ์แก้ว 2  แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ ได้มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างคณะกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้าน  สำนักงานเขตบางกะปิ และตัวแทน ส.ส.พรรคพลังประชารัฐ เขตบางกะปิ เพื่อหาแนวทางการจัดการพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านกับชุมชน

ดร.ธนนันธ์ ศรีอุดมกิจ ประธานกรรมการนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ทาวน์พลัส (ลาดพร้าว101) กล่าวว่า เนื่องจากทางหมู่บ้านมีแผนดำเนินการปรับภูมิทัศน์ภายในซอยโพธิ์แก้ว 2 ซึ่งเป็นทางเข้าหมู่บ้าน  เดิมพื้นที่ทางเข้าหมู่บ้าน เป็นพื้นที่ของวัดบึงทองหลาง ทางหมู่บ้าน ได้ซื้อพื้นที่นี้จากวัดเพื่อทำเป็นทางเข้าออกหมู่บ้าน โดยจดเป็นภาระจำยอมให้ชุมชนได้ใช้สัญจรเข้าออกด้วย ซึ่งตลอดมาหมู่บ้านได้ดูแลความสะอาด ตัดแต่งต้นไม้ แต่ปัจจุบันประสบปัญหา โดยมีผู้อาศัยบางคนในชุมชนมาจับจองพื้นที่ดังกล่าวเป็นที่จอดรถ ค้าขายของริมถนน (รถเข็น)  จับกลุ่มนั่งดื่มสุราในเวลากลางคืน  มีการทิ้งขยะข้างทางและเสาไฟส่องสว่างไม่เพียงพอในเวลากลางคืนทางหมู่บ้านจึงมีแผนดำเนินการจัดระเบียบและปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อความเป็นระเบียบและเพื่อความปลอดภัย แต่เกรงว่าในการดำเนินการดังกล่าวอาจสร้างความไม่พอใจให้กับบุคคลบางกลุ่ม อาทิ ผู้ที่จอดรถข้างทาง หรือผู้ที่จับจองพื้นที่ขายของ ได้ จึงได้เชิญสำนักงานเขตและตัวแทนชุมชนมาร่วมหารือ เพื่อหาทางออกร่วมกัน ซึ่งหากดำเนินการตามแผนปรับภูมิทัศน์ ก็จะได้ประโยชน์ทั้งหมู่บ้านและชาวชุมชนเพราะจะมีทัศนียภาพที่สะอาด สวยงาม ถนนมีความเป็นระเบียบร้อย ปลอดภัยจากอุบัติเหตุ รวมทั้งไฟส่องสว่างที่เพียงพอทำให้ปลอดภัยจากอาชญากรรม

นายวีรภัทร์ พันธุ์หาญ ผอ.เขตบางกะปิ กล่าวว่า การพูดคุยกันในวันนี้เนื่องมาจากทางนิติบุคคลหมู่บ้านได้ทำหนังสือมายังสำนักงานเขต เพื่อขอความอนุเคราะห์ หารือแนวทางการจัดการพื้นที่ระหว่างหมู่บ้านกับชุมชน จึงพร้อมด้วยฝ่ายเทศกิจ ฝ่ายพัฒนาชุมชน ฝ่ายโยธาและฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ ลงพื้นที่ จึงทำให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้น  แต่เนื่องจากพื้นที่ที่จะดำเนินการนั้นส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ภาระจำยอม ซึ่งเขตไม่สามารถเข้าไปดำเนินการตามกฎหมายได้ จึงแนะนำให้ทางหมู่บ้านจัดประชุมร่วมกับชาวชุมชน เพื่อหารือหาแนวทางในการดำเนินการร่วมกันอีกครั้งเพราะวันนี้ทางตัวแทนของชาวชุมชนไม่ได้มาร่วมพูดคุยด้วย แต่ในส่วนที่ทางเขตสามารถดำเนินการได้ในพื้นที่สาธารณะ อาทิ การตัดแต่งต้นไม้ การเก็บขยะ การยกซากรถที่จอดกีดขวางริมถนนสาธารณะ นั้นก็จะดำเนินการหลังจากนี้ รวมทั้งจะจัดส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสิ่งแวดล้อมฯ เข้ามาตักเตือนและไม่ให้จำหน่ายสินค้าริมถนน เพราะจะทำให้สกปรกและผิดหลักสุขาภิบาล หากฝ่าฝืนก็จะต้องดำเนินการตามข้อกฎหมายต่อไป.ทั้งนี้ประชาชน สามารถแจ้งเรื่องราว ที่ประสบพบเจอในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น ผิวถนนเป็นหลุมบ่อ ไฟฟ้าส่องสว่างดับมืด สายไฟฟ้า-สายเคเบิลห้อย ป้ายรถเมล์ชำรุด น้ำท่วมขัง ฯลฯ ได้ ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด "ชุมชนเมือง" เพื่อทาง "ชุมชนเมือง-เดลินิวส์" จะได้เป็นอีกหนึ่งช่องทาง ในการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมด้วยช่วยกันแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 66