อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

โรงเรียนอนุบาลทับมาจัดแข่งขันกีฬาสี

โรงเรียนอนุบาลทับมา จ.ระยอง จัดแข่งขันกีฬาสีสานสามัคคี มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาแก่เด็กนักเรียน พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.16 น.


ที่โรงเรียนอนุบาลทับมา อ.เมือง จ.ระยอง นายประเสริฐ วงษ์ศรี นายกเทศมนตรีตำบลทับมา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสามัคคีปฐมวัยของโรงเรียนอนุบาลทับมา ประจำปีงบประมาณ 2564 มีเด็กนักเรียนระดับชั้นอนุบาลเข้าร่วมการจัดกิจกรรมการแข่งขันกว่า 400 คน ในส่วนของประเภทกีฬาเน้นสร้างความสนุกสนานและเสริมพัฒนาการของเด็ก เช่น วิ่งอุ้มแตง ขี่ม้าส่งเมือง เดินตัวหนอน และชักเย่อ รวมทั้งมีการประกวดกองเชียร์อีกด้วยนายประเสริฐ เปิดเผยว่า การจัดการแข่งขันดังกล่าว เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาแก่เด็กนักเรียน และสร้างความสามัคคี ปลูกฝังความมีน้ำใจนักกีฬา ความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี อดทน รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการให้อภัย และเพื่อให้เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ร่วมทำกิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%