อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการ-ออทิสติก

มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในจ.ระยอง เพื่อช่วยเหลือส่งเสริมผู้มีความบกพร่องได้รับการศึกษา พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 13.36 น.


ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง เป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีเด็กนักเรียนและผู้ปกครองเด็กนักเรียนของศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง เข้ารับมอบทุนสนับสนุนเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดีสืบเนื่องจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ผู้ประทานกำเนิดมูลนิธิคุณพุ่ม ประสงค์จะช่วยเหลือส่งเสริมสนับสนุน ผู้มีความบกพร่องและความต้องการจำเป็นพิเศษให้ได้รับทุนการศึกษา และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยในปีการศึกษา 2563 ได้ทรงมีพระเมตตาประทานทุนการศึกษาให้เด็กพิการที่มีฐานะยากจนให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง103 ทุน ทุนละ 5,000 บาทรวมเป็นเงิน 515,000 บาท

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%