อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

TIP เปิดโครงการ "เกษตรเป็นสุข" ช่วยเหลือเกษตรกร

ทิพยฯ เปิดโครงการ “เกษตรเป็นสุข” ช่วยเหลือเกษตรกร เพิ่มช่องทางกระจายผลผลิต – เข้าถึงระบบประกันภัย “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สลายความเสี่ยง” พฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563 เวลา 14.30 น.


บมจ.ทิพยประกันภัย เปิดตัวโครงการ “เกษตรเป็นสุข”  เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้สามารถกระจายผลผลิตทางการเกษตรได้ในช่วงโควิด-19  ขานรับโครงการช่วยชาติ กระตุ้นเศรษฐกิจ  “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สลายความเสี่ยง”  เพื่อช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงการประกันภัยได้มากขึ้น โดยสามารถติดต่อสอบถามเงื่อนไขต่างๆได้ที่สาขาของทิพยประกันภัยทั่วประเทศ  หรือโทร 1736 
 
ดร.สมพร  สืบถวิลกุล  กรรมการผู้จัดการใหญ่  บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ TIP เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจเป็นวงกว้าง โดยเฉพาะภาคการเกษตร อาชีพหลักของคนไทย ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการกระจายสินค้าสู่ผู้บริโภคลดลง ประกอบกับภาคการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวน้อยลง ล้วนส่งผลทำให้ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำ และทำให้รายได้ของเกษตรกรไทยปรับลดลงด้วย

จากประเด็นดังกล่าว บมจ.ทิพยประกันภัย ได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับความเป็นอยู่ของเกษตรกรไทย และสนองนโยบายรัฐบาลที่ต้องการให้ความเป็นอยู่ของเกษตรกรดีขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงได้เปิดตัวโครงการ “เกษตรเป็นสุข” เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร โดยมุ่งเน้นการ “เพิ่มรายได้ ลดค่าใช้จ่าย สลายความเสี่ยง” และทำให้เกษตรกรมีเงินเหลือเก็บเพื่อใช้ในการดำรงชีพมากขึ้น
 
สำหรับโครงการ
“เกษตรเป็นสุข” จะเป็นศูนย์กลางสำหรับการแลกเปลี่ยนความสุขระหว่างภาคธุรกิจ นั่นคือ การเกษตร กับ ทิพยประกันภัย โดยเกษตรกรสามารถนำผลผลิตทางการเกษตรมาแลกเปลี่ยนเป็นกรมธรรม์ประกันภัยของบมจ.ทิพยประกันภัย นอกจากจะเป็นการเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตทางการเกษตรแล้ว ยังช่วยให้เกษตรกรได้รับความคุ้มครองจากการเสี่ยงภัยต่างๆ อีกด้วย ส่วนผลผลิตจากเกษตรกรที่ได้มา ทิพยประกันภัยจะนำไปเป็นสินค้าโปรโมชัน หรือสินค้าที่ระลึกให้กับลูกค้าของบริษัทฯ

โดยโครงการดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการร่วมมือกับพันธมิตร อาทิเช่น สำนักงานกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งจะเริ่มดำเนินโครงการในเดือนตุลาคม – เดือนธันวาคม 2563 ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่สำนักงานสาขาของบมจ. ทิพยประกันภัย ทั่วประเทศ  หรือโทร 1736

“โครงการทุกๆโครงการที่ทิพยประกันภัยได้ออกแบบขึ้น บริษัทฯมีความตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือให้พี่น้องคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ให้มีความมั่นคง ความมั่นใจ ความอุ่นใจ และมีโอกาสที่ดีขึ้น พร้อมหลักประกันที่จะทำให้สามารถก้าวข้ามผ่านวิกฤตในครั้งนี้ไปด้วยกันอย่างรวดเร็วที่สุด” ดร.สมพร กล่าว

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30