อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

"พ่อเมืองแม่กลอง"ติดตามปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่

ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองวัดประดู่ ที่มีมานานนับ 10 ปี ทางจังหวัดได้ยกเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำงานอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาได้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศทั้งแบบโซล่าเซลล์และแบบใบพัดหมุนตีน้ำไปแล้ว จำนวน 20 จุด เป็นเวลา 1 ปีแล้ว ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.36 น.

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม พร้อมด้วยนายยุทธนา โพธิวิหค นายอำเภออัมพวา นายชยกร นาคสิงห์ นายกอบต.วัดประดู่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำคณะทำงานแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่ลงพื้นที่ติดตามการใช้งานเครื่องเติมอากาศทั้งแบบใช้พลังงานแสงอาทิตย์และไฟฟ้า จำนวน 20 จุด บริเวณหน้าวัดช่องลมวรรณาราม ตำบลวัดประดู่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดได้ลงพายเรือท้องแบนด้วยตนเอง เพื่อนำเจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงและทำความสะอาดเครื่องเติมอากาศที่ติดตั้งบริเวณดังกล่าว
นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามกล่าวว่า ปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองวัดประดู่ ที่มีมานานนับ 10 ปี ทางจังหวัดได้ยกเป็นปัญหาสำคัญที่ต้องเร่งดำเนินการแก้ไขตนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันทำงานอย่างจริงจัง ที่ผ่านมาได้ติดตั้งเครื่องเติมอากาศทั้งแบบโซล่าเซลล์และแบบใบพัดหมุนตีน้ำไปแล้ว จำนวน 20 จุด เป็นเวลา 1 ปีแล้ว วันนี้จึงลงมาตรวจติดตามพบว่าเครื่องเติมอากาศยังใช้งานได้ตามปกติ มีบางเครื่องมีวัชพืชเข้าไปติดทำให้ใบพัดไม่ทำงาน จึงมอบหมายให้ผู้นำชุมชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ช่วยกันดูแลเครื่องเติมอากาศบริเวณพื้นที่ตนอยู่อาศัย นอกจากนี้ตนและคณะทำงานยังได้มาตรวจดูสภาพน้ำเพื่อเตรียมจัดโครงการคลองสวยน้ำใสในทุกตำบล เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสียในทุกพื้นที่อีกด้วย   
อย่างไรก็ตามตลอด 1 ปีที่ผ่านมา ตนรู้สึกดีใจที่ทุกฝ่ายทำงานร่วมกันอย่างมีส่วนร่วมไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชนและภาคประชาชนที่เอาใจใส่และให้ความร่วมมือในการให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะ ทำให้การทำงานผ่านพ้นไปได้ด้วยดีซึ่งตนคาดหวังว่าในปี 2564 การแก้ปัญหาน้ำเสียคลองวัดประดู่จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%