อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 5 ธันวาคม 2563

"ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย"วางพวงมาลา น้อมรำลึก"พระปิยมหาราช""

ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต “พระปิยมหาราช” ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 13.40 น.


เมื่อวันที่ 23 ต.ค. คณะครู นักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ นำโดย ว่าที่ร้อยตรีดอน หงส์ทอง รองผู้อำนวยการโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ประธานในพิธี พร้อมผู้แทนองค์กร ประกอบด้วย นายพงศธร จียังสุวัฒน์ ตัวแทนราชวิทยาลัยมูลนิธิเพื่อการศึกษา นายแพทย์สมบัติ สันติภาส ตัวแทนคณะกรรมาธิการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พันตำรวจเอกศุภชัชจ์ เปี่ยมมนัส ตัวแทนสมาคมนักเรียนเก่า โรงเรียนภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์

คุณครูจรัสศรี คำสุวรรณ ตัวแทนชมรมครูอาวุโส และคุณครูภาสกร เจริญศิริ ตัวแทนนักเรียนเก่ารุ่นที่ 3 ได้ร่วมกันวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราชโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงมีพระบรมราชโองการ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทาน พระบรมราชานุญาต ให้กระทรวงธรรมการ จัดตั้งโรงเรียนแห่งนี้ขึ้นเป็นราชวิทยาลัยครั้งแรก เมื่อปี พ.ศ. 2440 ด้วยเหตุนี้ คณะครู นักเรียนโรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ จึงได้จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

เพื่อแสดงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าและเพื่อเทิดพระเกียรติแด่พระองค์ท่าน ที่ทรงมีคุณูปการต่อประเทศชาติอย่างใหญ่หลวง ทรงทำนุบำรุงบ้านเมือง ทรงริเริ่มกิจการสาธารณูปโภค ต่าง ๆ มาวางรากฐานการพัฒนาประเทศชาติ พระองค์ทรงประกาศเลิกทาสโดยมิเสียเลือดเนื้อ ด้วยพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลพระองค์ได้ส่งพระราชโอรสไปศึกษายังต่างประเทศและนำความรู้กลับมาใช้ ในการพัฒนาประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมนานาอารยประเทศตราบจนปัจจุบันนี้

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 30