อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

24 ตุลาคม วันสหประชาชาติ (United Nations Day)

สหประชาชาติ (United Nations Organization) คือหน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อนำสันสิภาพมาสู่โลก อีกทั้งยังช่วยเหลือด้านต่างๆ ให้กับประเทศสมาชิก และในวันที่ 24 ตุลาคมของทุกปี ถือเป็น วันสหประชาชาติ เสาร์ที่ 24 ตุลาคม 2563 เวลา 08.00 น.


เพื่อระลึกถึงวันที่องค์การสหประชาชาติ ( UNITED NATIONS ) ก่อตั้งขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2488 การก่อตั้งองค์การสหประชาชาติขึ้นเพื่อนำสันติภาพมาสู่โลก อีกทั้งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้กับประเทศสมาชิก 

องการสหประชาชาติ (United Nations Organization) หรือ องค์การ UN เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มีบทบาทสำคัญในการนำสันติภาพมาสู่โลก ซึ่งมีเป้าหมายให้มนุษย์ทุกชาติ ทุกศาสนา ได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ซึ่งได้ก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ 2  (พ.ศ. 2482 – พ.ศ. 2488) ด้วยความร่วมมือของ นายวินสตัน เชอร์ชิล นายกรัฐมนตรีแห่งอังกฤษ และประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกา นายแฟรงคลิน ดี รูสเวลท์ โดยมีเหตุผลในการจัดตั้งขึ้นมา 3 ประการ ได้แก่1. เพื่อระงับกรณีพิพาทระหว่างประเทศคู่กรณีด้วยสันติวิธี
2. เป็นแกนกลางในการนำสันติภาพอันถาวีมาสู่โลก
3. เป็นศูนย์กลางความร่วมมือช่วยเหลือ ระหว่างประเทศในทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม

สำหรับประเทศไทย ก็เป็นอีกหนึ่งประเทศที่เข้าร่วมเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ โดยเข้าร่วมตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2489 ซึ่งเป็นสมาชิกสหประชาชาติอันดับที่ 55 จากบรรดาสมาชิกประเทศทั้งหมด 192 ประเทศ โดย นายดิเรก ชัยนาม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในขณะนั้น ได้ชี้แจงถึงเหตุผลในการสมัครเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์การสหประชาชาติ ว่า..1. เพื่อความมั่นคงของประเทศไทย เนื่องจากสหประชาชาติเป็นองค์การที่มีกำลังมากที่สุดแห่งหนึ่ง ที่สามารถธำรงความสันติภาพ สันติสุข และความมั่นคง ยุติธรรมให้แก่ประเทศต่างๆ รวมไปถึงประเทศไทย
2. เพื่อประกาศให้สมาชิกประเทศต่างๆ ได้ทราบว่าประเทศไทยเป็นประเทศชาติเก่าแก่ชาติหนึ่ง เนื่องจากการเข้าร่วมสมาชิกองค์การสหประชาชาตินั้น จะต้องได้รับการยืนยันรับรองนั้นเอง
3. เพื่อแสดงให้โลกเห็นว่า ประเทศไทยประสงค์จะเข้าร่วมมือในการสร้างสันติภาพ ความมั่นคงของโลกอย่างจริงจัง
4. เพื่อประเทศไทยจะได้รับการช่วยเหลือจากสหประชาชาติ ในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ วัฒนธรรม


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%