อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

มทร.รัตนโกสินทร์สรุปผลโครงการจัดมาตรฐานอาชีพฯ

มทร.รัตนโกสินทร์ แถลงข่าวและรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 ศุกร์ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 20.09 น.ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒก์ อธิการบดี มอบหมายให้ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ รองอธิการบดี เป็นประธาน แถลงข่าวและรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ 2 โดยมีนายนิธิวัชร์   ศิริปริยพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารคุณวุฒิวิชาชีพ 3 สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) กล่าวถึงความเป็นมาของ“สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน)”  ดร.สันติ  ไทยยืนวงษ์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา รายงานสรุปผล “การจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง ระยะที่ ๒”  โครงการจัดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาวิชาชีพก่อสร้าง นับได้ว่าเป็นโครงการสำคัญที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  ท่าได้รับความไว้วางใจจากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ให้เป็นที่ปรึกษาในการจัดทำมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ รวม 6 สาขาวิชาชีพ   ได้แก่  วิชาชีพ ช่างเขียนแบบจำลองสารสนเทศอาคาร  วิชาชีพผู้ติดตั้งรื้อถอนปั้นจั่นหอสูง วิชาชีพช่างงานทำผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต  วิชาชีพ ช่างงานดันท่อลอด  วิชาชีพผู้ควบคุมงานเครื่องจักรงานดิน และวิชาชีพ ช่างติดตั้งกระจกอาคาร  โดยมีระยะเวลาดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 รวม 365 วันโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อการพัฒนาทักษะ  ความรู้ความสามารถของคนในอาชีพที่เหมาะสม สอดคล้องกับตลาดแรงงาน และความจำเป็นต่อการดำรงชีพ เป็นการพัฒนาทั้งทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะเฉพาะในวิชาชีพ  จนถึงการเป็นผู้ประกอบการ  ซึ่งจะเป็นยกระดับคุณภาพของบุคคลในอาชีพสู่ความเป็นเลิศในสาขาวิชาที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  โดยมหาวิทยาลัย  ได้ดำเนินงานโครงการครบตามข้อกำหนด  เงื่อนไข และเกณฑ์ตามแนวทางการจัดทำมาตรฐานอาชีพของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ณ ห้องคเชนทร์ ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดี พื้นที่ศาลายา


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

บอกต่อ : 26