อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เชียงใหม่ พัฒนาแปลงปลูกดอกไม้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่

เชียงใหม่ ดึง Young Smart Farmer พัฒนาแปลงปลูกดอกไม้ ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่เชิงเกษตร ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 16.09 น.

นางสาวชฎารัตน์  เมฆเจริญ  เกษตรอำเภอแม่ริม จ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมเปิดตัวสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน โดยได้มีการร่วมมือกับ นางสาวณวิสาร์ มูลทา ผู้เข้าร่วมโครงการ Young Smart Farmer พัฒนาแปลงดอกไม้ที่ปลูกดอกไม้เพื่อการค้า มากว่า 20 ปี ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชน ที่สามารถสร้างชื่อเสียง และสร้างรายได้สู่พี่น้องเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ตำบลเหมืองแก้ว ภายใต้ชื่อสวน I Love Flower Farm  โดยนักท่องเที่ยวจะสามารถเยี่ยมชม และถ่ายรูป ดอกไม้ ไว้อย่างสวยงาม พร้อมกับกิจกรรมการท่องเที่ยวต่างๆอย่างมากมายสำหรับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรของชุมชนนั้น ถือเป็นการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ ที่มุ่งเน้นให้นักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมฟาร์มการเกษตร หรือฟาร์มปศุสัตว์ เพื่อเป็นการสัมผัสกับธรรมชาติและท่องเที่ยวไปในตัว  อีกทั้งยังมีกิจกรรมที่น่าสนใจที่สามารถเข้าร่วมได้  ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้เต็มเปี่ยมไปด้วยประสบการณ์ที่หลากหลายและน่าสนใจต่อนักท่องเที่ยวหลายๆ กลุ่ม เป็นเหตุให้การท่องเที่ยวเชิงเกษตรนั้นเป็นที่นิยมมากขึ้นเรื่อย ๆในประเทศไทยนั้นเป็นประเทศที่อยู่ในพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การทำการเกษตรในหลายๆ รูปแบบ ด้วยความอุดมสมบูรณ์นี้จึงทำให้การเกษตรเป็นอุตสาหกรรมหลักของประเทศมาเป็นระยะเวลานาน เมื่อเวลาผ่านไปด้วยความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป ทำให้พื้นที่เกษตรกรรมหลายๆ แห่งได้ถูกพัฒนาให้สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ ซึ่งพื้นที่บางแห่งได้แบ่งพื้นที่ออกไปทำธุรกิจอื่นๆ ที่สามารถรองรับกิจกรรมต่างๆ อีกด้วย.คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%