อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ร.อ.ธรรมนัส ลงพื้นที่กำแพงเพชร แก้ปัญหาแล้งซ้ำซาก

ร.อ.ธรรมนัส แก้ปัญหาแล้งซ้ำซากพื้นที่เมืองกล้วยไข่ กำแพงเพชร พร้อมส่งมอบแหล่งเก็บน้ำเพื่อการเกษตร โครงการ 1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ มอบเงินเยียวยาให้ชาวสวนลำไย จันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 เวลา 16.39 น.

ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการที่จังหวัดกำแพงเพชร โดยออกตรวจเยี่ยมการดำเนินงานด้านแหล่งกักเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำคลองไพร อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ ต.นาบ่อคำ อ.เมืองกำแพงเพชรร.อ.ธรรมนัส รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ สำหรับพี่น้องพสกนิกรชาวไทยโดยเฉพาะการสร้างแหล่งกักเก็บน้ำด้านการเกษตรให้กับพี่น้องประชาชนพสกนิกรทั่วประเทศ และที่อ่างเก็บน้ำคลองไพร ถือเป็นอีกหนึ่งในโครงการพระราชดำริ ที่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่ได้รับประโยชน์สูงสุด ทั้งด้านการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง การป้องกันน้ำท่วมในฤดูน้ำหลาก ทำให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด จากการตรวจงาน พบว่า โครงการพระราชดำริแหล่งกักเก็บน้ำคลองไพร มีความจุขนาด 14 ล้าน ลบ.ม. ปัจจุบันมีน้ำที่กักเก็บไว้ จำนวน 9.3 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งสามารถช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร เป็นพื้นที่ กว่า 9,600 ไร่ ประโยชน์ที่ได้รับเป็นไปตามพระราชดำริทุกประการ ซึ่งถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงจากนั้น รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้เดินทางไปที่องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) นาบ่อคำ เพื่อทำพิธีมอบแหล่งเก็บน้ำการเกษตรตามโครงการ 1 ชุมชน 1 แหล่งน้ำ มอบเงินเยียวยาให้แก่เกษตรสวนลำไย ที่ได้รับผลกระทบความเสียหาย.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%