อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564

เทศบาลนครยะลา เปิดเวทีรับฟังประชาชน เตรียมเดินหน้านำสายไฟลงใต้ดินเฟส 2

นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา เรียกผู้เกี่ยวข้อง ประชาชนร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการเริ่มต้นโครงการในระยะที่ 2 ย้ายสายไฟฟ้าลงดิน ตั้งแต่จุดตัดทางรถไฟ จนสิ้นสุดยังจุดตัดคลองแบเมาะ (ตลาดเก่า) รวมระยะทาง 1.90 กม. อังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 14.26 น.


จากการณีที่เทศบาลนครยะลา ได้เริ่มโครงการปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดิน โดยการย้ายระบบจำหน่ายกระแสไฟฟ้าเดิมลงสู่ระบบเคเบิลใต้ดิน จากบริเวณหน้า รพ.ศูนย์ยะลา ตลอดแนวถนนสิโรรส (ระยะที่ 1) เพื่อความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัย สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองน่าอยู่และชุมชนน่าอยู่ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองยะลานั้น

ล่าสุด ที่ห้องประชุมโรงเรียนเทศบาล 5 (ตลาดเก่า) อ.เมือง จ.ยะลา นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา พร้อมผู้บริหารเทศบาลนครยะลาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ได้เรียกผู้เกี่ยวข้องตลอดจนประชาชนที่อยู่ในเขตชุมชนตลาดเก่าหรือเขตพื้นที่ของการก่อสร้างร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นในการเริ่มต้นโครงการในระยะที่ 2 คือตั้งแต่จุดตัดทางรถไฟ จนสิ้นสุดยังจุดตัดคลองแบเมาะ (ตลาดเก่า) รวมระยะทาง 1.90 กม.นายพงษ์ศักดิ์ กล่าวว่า โครงการในครั้งนี้ยังคงเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลนครยะลาและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ที่ก่อนหน้านี้ได้ดำเนินการระยะที่ 1 มาแล้วคือตั้งแต่บริเวณหน้า รพ.ยะลาจนถึงถนนพาดรถไฟ โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จะเป็นผู้ดำเนินการในงานด้านระบบไฟฟ้า ซึ่งได้คัดสรรวัสดุ วิธีการที่ลดผลกระทบต่อการจราจรให้มากที่สุด รวมถึงทำการตรวจสอบพิกัด ความลึกให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด และจัดเก็บข้อมูลในทุก ๆ ระยะ เพื่อความปลอดภัย ความรัดกุม และได้มาตรฐาน และเทศบาลนครยะลาก็จะเป็นผู้รับผิดชอบในด้านระบบงานโยธา ระบบไฟฟ้าสาธารณะฉุกเฉิน งานคืนสภาพถนน ปรับปรุงภูมิทัศน์และระบบสาธารณูปโภคอื่น ๆ เพื่อพัฒนาเมืองยะลาและคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวยะลาต่อไป.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น