อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

"ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยนครนายก"พร้อมช่วยประชาชน

ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธร ภาค 2 จ.นครนายก นับเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ผู้ไกล่เกลี่ยทุกคนที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วตั้งแต่รุ่นที่1-16 ซึ่งรวมแล้วทั้งหมด16 รุ่น พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.57 น.

ดร.ศิตชัย  จีระธัญญาสกุล  ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตำรวจภูธร ภาค 2 จ.นครนายก  เปิดเผยว่า ชมรมผู้ไกล่เกลี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธร ภาค 2 จ.นครนายก นับเป็นอีกองค์กรหนึ่งที่ผู้ไกล่เกลี่ยทุกคนที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วตั้งแต่รุ่นที่ 1-16 ซึ่งรวมแล้วทั้งหมด 16 รุ่น โดยทุกคนได้รับการอบรมและได้รับความรู้มาเป็นอย่างดีจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้นำเอาความรู้มาให้ทั้ง 16 รุ่น และ รุ่นล่าสุด คือรุ่นที่ 16 ได้จัดขึ้นมาที่ห้องประชุมใหญ่สวนสีดารีสอร์ท ต.หินตั้ง อ.เมืองนครนายก โดยชมรมผู้ไกล่เกลี่ย  จ.นครนายก ได้ปฏิญาณตนว่าจะขอปฏิบัติหน้าด้วยความซื่อสัตย์และยุติธรรมเป็นที่ตั้งโดยไม่หวังผลตอบแทน จะเป็นจิตอาสาที่เสียสละเพื่อส่วนรวมและดำรงไว้ซึ่งคุณธรรมโดยผู้ไกล่เกลี่ย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตำรวจภูธร ภาค 2 นั้นรวมทั้งสิ้น 8 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ตราด, จ.จันทบุรี, จ.ระยอง, จ.ชลบุรี, จ.ฉะเชิงเทรา, จ.สระแก้ว, จ.ปราจีนบุรี  และ จ.นครนายก
ดร.ศิตชัย  ประธานชมรมผู้ไกล่เกลี่ย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตำรวจภูธร ภาค 2 จ.นครนายก ได้กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าขอให้ผู้ไกล่เกลี่ยทุกคนที่ได้ผ่านการอบรมมาแล้วจะได้นำเอาความรู้ความสามารถมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่คอยช่วยเหลือประชาชนในเรื่องของคดีความและรวมถึงเรื่องการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้ตกลงกันได้ด้วยดีตาม พ.ร.บ.ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ.2562 เพราะว่าในการที่ผู้ไกล่เกลี่ยสามารถพูดจาให้คู่กรณีสามารถตกลงและยอมความกันได้ด้วยดีก็จะนับได้ว่าเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่เราคือผู้ไกล่เกลี่ยได้ช่วยลดข้อพิพาทให้กับคู่กรณีและรวมถึงการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมให้กับคู่กรณีทั้ง 2 ฝ่าย
สำหรับชมรมผู้ไกล่เกลี่ย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตำรวจภูธร ภาค 2 จ.นครนายก  หลังจากที่ได้มีการผ่านการอบรมมาแล้ว ทุกคนมีความรู้ความสามารถพร้อมปฏิบัติงานได้ โดยมี พล.ต.ต.อิทธิพร  โพธิ์ทอง  ผบก.ภ.จว.นครนายก ได้ให้เกียรติมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ไกล่เกลี่ย  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ  ตำรวจภูธร ภาค 2 จ.นครนายก  ที่ห้องประชุมชั้น 3 ตำรวจภูธร จ.นครนายก  อีกด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%