อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

จันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3 ส่งกำลังชุดนปข.ลาดตระเวนลำน้ำกระบุรี

ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3 เข้าหารือกับผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เพื่อเตรียมส่งกำลังชุดนปข.เข้าลาดตระเวนลำน้ำกระบุรีเพิ่มในต้นเดือนหน้า   เพื่อป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมืองทางฝั่งจังหวัดระนองและเกาะสอง  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 ภายหลังจังหวัดเกาะสองมีผู้ป่วยติดเชื้อเพิ่มรวม 7 รายแล้ว  พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 13.02 น.

พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3/ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ทางทะเลภาค 3   พร้อมด้วย นายสมเกียรติ ศรียะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เข้าร่วมประชุมหารือ  ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงของจังหวัดระนอง ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการป้องกันการลักลอบหลบหนีเข้าเมือง  และออกคำสั่งของ ศรชล.ระนอง ในการควบคุมเรือสินค้าและเรือขนถ่ายสัตว์น้ำในพื้นที่   เพื่อวางมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเข้มข้น โดยมี ศรชล.จังหวัดระนอง ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง   ร่วมให้ข้อมูลที่ห้องประชุมศูนย์ราชการจังหวัดระนอง   เนื่องจากที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดในประเทศข้างเคียง โดยสัปดาห์ที่ผ่านมา  พบจังหวัดเกาะสอง เขตตะนาวศรี ประเทศเมียนมา  ที่อยู่ตรงกันข้ามกับจังหวัดระนอง มีผู้ป่วยติดเชื้อเป็นรายที่ 7 โดยรายล่าสุดเป็นลูกเรือขนถ่ายสินค้าที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซีย ตรวจพบเมื่อวันที่ 22 ต.ค.63 ที่ผ่านมา   
จากนั้นเดินทางลงเรือเร็วตรวจการณ์  เพื่อตรวจพื้นที่แนวชายแดนตามลำน้ำกระบุรี  ระหว่างจังหวัดระนองกับจังหวัดเกาะสอง   จนถึงแนวทะเลอันดามัน เพื่อให้เห็นสภาพจริงของพื้นที่   และการวางกำลังจุดตรวจกลางทะเล ที่บูรณาการรวมหน่วย ทั้งทหารบกกองกำลังเทพสตรี, กำลังจากฝ่ายปกครอง, รวมทั้งกำลังหน่วย ศรชล.จังหวัดระนอง
พลเรือโท  เชิงชาย ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 3 กล่าวว่า  ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะประเทศเมียนมา ที่มีแนวชายแดนติดกับจังหวัดระนอง มีช่องทางธรรมชาติจำนวนมาก ที่ผ่านมาหลายหน่วยงานได้ร่วมมือกับทัพเรือภาคที่ 3 กับ ศรชล.จังหวัดระนอง ทั้งในเรื่องการออกลาดตระเวนตามแนวพื้นป่าช่องทางธรรมชาติ ออกลาดตระเวนทางทะเล และทางบกในพื้นที่ชั้นใน  ซึ่งตามข้อมูลที่ได้รับทราบในพื้นที่ แม่น้ำกระบุรีไล่มาจนถึงทางออกทะเลอันดามัน ซึ่งมีช่องทางธรรมชาติเป็นจำนวนมาก หลาย ๆ จุดเรือเจ้าหน้าที่เข้าไม่ถึง เนื่องจากเป็นคลองแคบ ๆ  โดยปากลำน้ำกระบุรีจะมีความกว้างประมาณ 2 กม. ส่วนตอนกลางถึงตอนในจะมีความกว้างเพียง100-200 เมตร ซึ่งเป็นงานง่ายที่ผู้ที่จะแอบเล็ดลอดเข้ามาทางธรรมชาติได้  ทั้งนี้ทางทัพเรือภาค 3  ได้ส่งกำลังทางเรือของหน่วย ศรชล.เข้ามาลาดตระเวนตลอดลำน้ำกระบุรี  แต่เรายังเห็นว่ากำลังยังไม่เพียงพอ จึงได้ขอกำลังไปทางกองทัพเรือ เพื่อส่งกำลังชุดเรือตรวจการณ์ทางน้ำ  ซึ่งเป็นเรือชนิดเดียวที่ปฏิบัติการตามลำน้ำโขง  ที่สามารถปฏิบัติการในพื้นที่ที่มีลำน้ำตื้น  พร้อมกำลังที่มีประสบการณ์ในการสกัดกั้นผู้หลบหนีเข้าเมือง รวมทั้งการขนของหนีภาษีเข้าเมืองมาปฏิบัติการในลำน้ำกระบุรี  ซึ่งกำลังดังกล่าวจะเข้ามาปฏิบัติงาน ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นต้นไป  คาดหวังว่าจะมีการปิดช่องทางที่อาจจะมีการเล็ดลอดเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยได้ทุกกรณี  ในการสกัดกั้นหรือป้องกันแรงงานต่างด้าวที่จะหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย เราต้องอาศัยชุมชนในพื้นที่เป็นสำคัญ  ที่จะช่วยกันเฝ้าระวังป้องกัน  หรือทุกคนทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน มีส่วนร่วมในการระวังป้องกัน รวมทั้งประชาชนในท้องถิ่น  มาร่วมงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจในการสกัดกั้นไม่ให้มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 จากประเทศเพื่อนบ้านเข้าสู่ประเทศไทยในทุกกรณี.

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%