อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

ศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564

กมธ.คมนาคม วุฒิสภา ถกแนวทางกวดขันรถรับจ้าง

กมธ.คมนาคม วุฒิสภา หารือกรมการขนส่งทางบก เกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน ผ่านแอพพลิเคชั่น ฯลฯ พุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 22.02 น.


เมื่อวันที่ 28 ต.ค. ที่กรมการขนส่งทางบก นายธานี สืบฤกษ์ รองอธิบดีกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับ พลเอกยอดยุทธ บุญญาธิการ ประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา ในการประชุมคณะกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา โดยมีคณะผู้บริหารกรมการขนส่งทางบก ให้การต้อนรับและเข้าร่วมการประชุม โดยมีประเด็นในการหารือเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกิน 7 คน (แท็กซี่) ผ่านแอพพลิเคชั่น, การปรับปรุงเส้นทางเดินรถโดยสารประจำทาง, มาตรฐานการออกใบอนุญาตขับรถ และการตรวจสภาพรถ, ความร่วมมือการเชื่อมโยงข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก ระหว่างสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกรมการขนส่งทางบก และประเด็นอื่น ๆ ที่สำคัญ โดยมีการตอบข้อซักถาม และรับข้อเสนอแนะจากคณะกรรมาธิการฯ ด้วย 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น