อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

เสาร์ที่ 25 กันยายน 2564

ส่องสถิติแรงงานประสบอันตราย เดี้ยง7หมื่นคน-จ่าย1,225ล้านบ.

สถานการณ์การประสบอันตรายจากการทำงาน ปี 2558 – 2562 พบว่ามี จำนวนลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานลดลง และเมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของการประสบอันตราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น.


การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงานที่เกิดขึ้นกับลูกจ้าง หรือผู้ใช้แรงงานในยามนี้ แน่นอนว่าไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น แต่หากพลั้งเผลอมีเหตุสุดวิสัยประสบอันตรายจากการทำงานเข้าให้ แต่หากได้รับความคุ้มครองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกองทุนเงินทดแทนด้วยแล้ว ย่อมเป็นผลให้ลูกจ้างมีหลักประกันที่มั่นคง และมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามไปด้วยจากข้อมูลของสำนักงานประกันสังคม (สปส.) ระบุว่าสถานการณ์การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน ปี 2558 – 2562 พบว่ามี จำนวนลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานลดลง โดยปี 2558 มีลูกจ้างประสบอันตราย 95,674 ราย และลดลงเป็น 94,906 ราย ในปี 2562 และเมื่อพิจารณาถึงความรุนแรงของการประสบอันตราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นกรณีหยุดงานไม่เกิน 3 วัน ร้อยละ 68.73 ต่อปี รองลงมา คือ กรณีหยุดงานเกิน 3 วัน ร้อยละ 29.30 ต่อปี กรณีสูญเสียอวัยวะบางส่วน ร้อยละ 1.28 ต่อปี กรณีตาย ร้อยละ 0.67 ต่อปี และกรณีทุพพลภาพ ร้อยละ 0.01 ตามลำดับ

นอกจากนี้การประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทางานของลูกจ้าง ปี 2558 - 2562 ยังพบว่า ส่วนใหญ่ เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครมากที่สุด เฉลี่ยร้อยละ 27.47 ต่อปี สาเหตุที่ทำให้ลูกจ้างประสบอันตรายสูงสุด คือ วัตถุหรือสิ่งของตัด/บาด/ทิ่มแทง เฉลี่ยร้อยละ 23.91 ต่อปี อวัยวะที่ลูกจ้างได้รับอันตรายสูงสุด คือ นิ้วมือ/นิ้วหัวแม่มือ เฉลี่ยร้อยละ 29.47 ต่อปี กลุ่มอายุของลูกจ้างที่ประสบอันตรายสูงสุด คือ กลุ่มอายุระหว่าง 25 - 29 ปี เฉลี่ยร้อยละ 17.71 ต่อปี ขนาดสถานประกอบการที่มีลูกจ้างมากกว่า 1,000 คน มีการประสบอันตรายสูงสุด เฉลี่ยร้อยละ 23.52 ต่อปี ตำแหน่งหน้าที่ที่มีจำนวนการประสบอันตรายสูงสุด คือ ผู้ปฏิบัติงานในโรงงาน ผู้ควบคุมเครื่องจักร และผู้ปฏิบัติงานด้านการประกอบ เฉลี่ยร้อยละ 28.09 ต่อปี และโรคที่เกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานหรือ เนื่องจากการทางานที่เกิดกับลูกจ้างสูงสุด คือ โรคระบบกล้ามเนื้อและโครงสร้างกระดูกที่เกิดขึ้นเนื่องจากการทำงาน เฉลี่ยร้อยละ 1.67 ต่อปีล่าสุดเกิดกรณีท่อส่งแก๊ส NGV ระเบิดที่จังหวัดสมุทรปราการ ทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 40 ราย และเสียชีวิต 3 รายนั้น นายสุชาติ ชมกลิ่น รมว.แรงงาน กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีมีความห่วงใยผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ โดยให้กระทรวงแรงงานเร่งช่วยเหลือเยียวยาลูกจ้าง ผู้ประกันตนให้ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย ซึ่งเบื้องต้นเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรปราการ ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่า ผู้เสียชีวิต 3 รายไม่ได้เป็นผู้ประกันตน ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ 55 ราย เป็นผู้ประกันตน 10 ราย ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลซึ่งจะได้รับความคุ้มครองตามสิทธิประกันสังคมต่อไปนายสุชาติ กล่าวว่า จากสถิติ 10 เดือนแรกของปี 2563 ตั้งแต่เดือน ม.ค.-ต.ค.สำนักงานประกันสังคม ให้ความช่วยเหลือและคุ้มครองลูกจ้างผู้ประกันตนที่ประสบอันตรายและเจ็บป่วยจากการทำงานทั้งสิ้น 69,075 คน คิดเป็นเงินที่จ่ายประโยชน์ทดแทน 1,225 ล้านบาท โดยแยกเป็นรายละเอียด ดังนี้ 1.กรณีผู้ประกันตนเสียชีวิต มีจำนวน 470 คน จ่ายประโยชน์ทดแทน 469 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 4.79 ล้านบาท ค่าทำศพ 6.9 ล้านบาท  2.กรณีพิการ สูญเสียอวัยวะ มีจำนวน 608 คน จ่ายประโยชน์ทดแทน 88 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 19 ล้านบาท 3. กรณีเจ็บป่วย มีจำนวน 67,997 คน จ่ายประโยชน์ทดแทน 153 ล้านบาท และค่ารักษาพยาบาล 471 ล้านบาท
 
 
 
“จ๊อบแมน”.
 
 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 121