อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

รับสมัคร 2-6 พ.ย.นี้ "กาฬสินธุ์" พร้อมเลือกตั้งนายก-ส.อบจ.

ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ติวเข้มเจ้าหน้าที่ พร้อมรับสมัครการเลือกตั้งนายกและสมาชิกอบจ.กาฬสินธุ์ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563  พฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563 เวลา 19.04 น.


เมื่อเวลา 13.30 น. วันที่ 29 ต.ค. ที่ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ นายจักรี แสงสุริยินทร์ รองปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมด้วย นายสุนันท์ โคตะวินนท์ ผู้อำนวยการกองกิจการสภา อบจ.กาฬสินธุ์ ประชุมร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจและเตรียมความพร้อมในการรับสมัครนายก อบจ.และสมาชิก อบจ.กาฬสินธุ์ ทั้ง 30 เขต ในวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 ที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำ อบจ.กาฬสินธุ์ ก่อนที่จะเลือกตั้งพร้อมกันในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 โดยมีเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน กกต.กาฬสินธุ์ มาให้ความรู้ในเรื่องของขั้นตอนและระเบียบกฎหมายด้วย 

นายจักรี แสงสุริยินทร์ รองปลัด อบจ.กาฬสินธุ์ ในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วน จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการตั้งศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อทำหน้าที่ประสานงานในการรับสมัครและจัดการเลือกตั้งให้เป็นที่เรียบร้อย และในวันนี้ได้ประชุมคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ เพื่อเตรียมพร้อมซักซ้อมความเข้าใจในการรับสมัครการรับเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ โดยจะมีการเปิดรับสมัครพร้อมกันที่ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ระหว่างวันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563 คาดว่าจะมีผู้มาสมัครในวันที่ 2 พฤศจิกายน ซึ่งเป็นวันแรกจำนวนมาก ดังนั้น เจ้าหน้าที่ทุกคนจะต้องมีความพร้อม 100 เปอร์เซ็นต์ ส่วนผู้สมัครจะต้องเตรียมเอกสารหลักฐานต่างๆ มาให้ครบตามที่มีการประกาศไว้ และต้องปฏิบัติตามระเบียบขั้นตอนของการสมัครอย่างเคร่งครัดด้วย


 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น