อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 27 กรกฎาคม 2564

ยกย่อง'พ.ต.ท.ก้องเกียรติ' ตำรวจน้ำดีแห่งสองพี่น้อง

รอง ผกก.ป. โรงพักสองพี่น้อง ตำรวจน้ำดีที่ชาวบ้านยกย่อง ช่วยเหลือสารพัดเรื่องทุกข์ยาก ปกป้องรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไม่เคยขาดตกบกพร่อง เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 12.00 น.


ไม่มีประชาชน ชาวบ้านคนไหนปฏิเสธความช่วยเหลือจากผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ยามเดือดร้อนเป็นแน่แท้ 

ถ้ามีก็คงเป็นโจร หัวขโมย พ่อค้ายาเสพติด หรือนักพนัน ฯลฯ ที่ไม่ต้องการให้ตำรวจมาช่วย มีแต่อย่ามายุ่งมากกว่า 

ตำรวจกับประชาชนเป็นของคู่กัน บางคนขึ้นโรงพักบ่อยจนคุ้นชินหน้าตาตำรวจหลายๆ นาย หรือตำรวจหลายนายออกปฏิบัติหน้าที่จนชาวบ้านจำแม่น

ซึ่งไม่ต่างจากตำรวจสัญญาบัตรนายหนึ่งใน อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ที่คอยช่วยเหลือชาวบ้านไม่ว่ายามสุขหรือยามทุข์ จนได้รับการยกย่องเป็น "ตำรวจน้ำดีแห่งสองพี่น้อง" พ.ต.ท.ก้องเกียรติ ตั้งกิติกุล รอง ผกก.ป. สภ.สองพี่น้อง คือ ตำรวจน้ำดีมืออาชีพที่มาช่วยทำนุบำรุงสุข พิทักษ์รักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินให้กับประชาชนที่ผ่านมา พ.ต.ท.ก้องเกียรติ ได้ร่วมกับ นายสุรชัย สุขสถาวรพันธ์ ประธาน กต.ตร.สภ.สองพี่น้อง ร.ต.อ.ชุมพล โพธิ์ลาดพร้าว รอง สว.จร. เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจจราจร ตำรวจชุดจิตอาสา ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ จัดโครงการให้ความรู้กฎหมายจราจร เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจร และฝึกอบรมการปฏิบัติ ตามทัศนสัญญาณมือให้กับเยาวชน นักเรียน ประชาชน ผู้สูงวัย และผู้ประกอบการขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างในพื้นที่ต่างๆ ภายในเขตรับผิดชอบของ สภ.สองพี่น้อง

โดยมีวิทยากรบรรยายให้ความรู้ตามมาตรการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาจากประชาชนได้รับความเดือดร้อน และอันตรายจากการรวมตัวแข่งรถยนต์ รถจักรยานยนต์ จึงต้องกำหนดมาตรการป้องกันแก้ปัญหาการมั่วสุม และยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ให้เป็นรูปธรรม เพื่อเป็นการจัดระเบียบ และลดปัญหาสังคมโดยเร่งด่วน จึงจัดโครงการให้ความรู้กฎหมายจราจร เพื่อเสริมสร้างวินัยจราจรให้กับเยาวชน นักเรียน ประชาชนทั่วไป และผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ให้มีความรู้ในหัวข้อกฎหมายประพฤติตนให้เป็นพลเมืองดีของเยาวชน ประชาชนทั่วไป  


เนื่องด้วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และตำรวจภูธรภาค 7 ได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานดำเนินการตามนโยบายรัฐบาล โดยให้ทุกพื้นที่กวดขันป้องกันปราบปรามจับกุมการแข่งขันรถยนต์ รถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้มีการแข่งขันรถในทางบนท้องถนน เพื่อเป็นการป้องกันการมั่วสุม และก่อความเดือดร้อนรำคาญต่อประชาชน เน้นการกวดขันการแข่งขันรถยนต์โดยเฉพาะเด็กวัยรุ่นในพื้นที่ ซึ่งตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ตระหนักถึงหน้าที่ และความสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อย และการรักษาความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนเพื่อสนองนโยบาย "พ.ต.ท.ก้องเกียรติ" พร้อมด้วยกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจรถยนต์ สายตรวจรถจักรยานยนต์ และเจ้าหน้าที่งานจราจร ร่วมกันจับกุมรถจักรยานยนต์ จำนวน 67 คัน ที่มีการดัดแปลงสภาพเครื่องยนต์ ปรับแต่งท่อไอเสีย จนเกิดเสียงดัง และรถจักรยานยนต์ที่มีหลักฐานไม่ถูกต้องในพื้นที่ สภ.สองพี่น้อง ตามโครงการป้องกันปราบปรามการดัดแปลงรถยนต์ และรถจักรยานยนต์บนเส้นทาง และความผิดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามโครงการป้องกันปราบปรามการดัดแปลงรถยนต์ และรถจักรยานยนต์

ส่วนในเรื่องปัญหายาเสพติด "รอง ผกก.ก้องเกียรติ" ได้นำคณะเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดปฏิบัติการชุมชนมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรสองพี่น้อง บรรยายให้ความรู้แก่นักเรียนในโรงเรียนต่างๆ เพื่อช่วยปลูกจิตสำนึก และกระตุ้นให้ตระหนักถึงโทษ และพิษภัยของยาเสพติด เพื่อป้องกันปัญหา และการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษา สู่เยาวชนอันเป็นทรัพยากรบุคคลอันมีค่าของประเทศ

ทั้งยังเป็นการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนเร่งรัดให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมขับเคลื่อนการปฏิบัติการต่อต้านยาเสพติดอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง เพื่อผลักดัน และช่วยให้เจตนารมณ์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมการแสดง และการแข่งขันเล่นเกมเพื่อต่อต้านยาเสพติดให้กับคณะครู และนักเรียนให้รับรู้ถึงโทษพิษภัยจากยาเสพติด เพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดไม่ให้แพร่ระบาดเข้าไปสู่สถานศึกษา หมู่บ้าน ชุมชนอย่างเด็ดขาด โดยร่วมกันกล่าวคำปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด ตามโครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุขอีกด้วย

โครงการมากมายที่รังสรรค์ขึ้น "พ.ต.ท.ก้องเกียรติ" บอกว่า จากสภาพที่เห็นบ้านเรือนของประชาชน ที่ปลูกพักอาศัยติดกับปากแม่น้ำท่าจีน เมื่อถึงฤดูน้ำหลากมวลมหาศาลจะน้ำไหลผ่านมา ทำให้ระบายออกลงสู่แม่น้ำท่าจีนไม่ทัน ระดับน้ำจะสูงขึ้นไหลเข้าท่วมพื้นที่พืชสวนไร่นา นาข้าว สวนผัก บ่อกุ้ง บ่อปลา ทำให้พื้นที่การเกษตรกรรมได้รับความเสียหายจำนวนมาก บางครัวเรือนน้ำท่วมขังถึงพื้นบ้านที่ใช้อาศัยหลับนอน รวมถึงห้องส้วมห้องสุขาที่ใช้ปลดทุกข์ไม่ได้ จึงทำให้ได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมาก

เนื่องจากช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีฝนตกในพื้นที่อำเภอสองพี่น้อง ติดต่อกันถึง 5 วัน ทำให้มีบ้านเรือนประชาชนมีน้ำท่วมขัง ทั้งนี้ได้มอบหมายให้ ด.ต.ธนัท วรานนท์วนิช ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม ปฏิบัติหน้าที่ธุรการงานจราจร สภ.สองพี่น้อง ผู้ซึ่งมีความชำนาญ และคุ้นเคยกับพื้นที่เป็นอย่างดี นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจจราจร ตำรวจชุดจิตอาสา ตำรวจชุดชุมชนสัมพันธ์ ออกหน่วยบริการตัดผมให้นักเรียน และชาวบ้าน พร้อมนำถุงยังชีพประกอบด้วยสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นได้แก่ ข้าวสาร อาหารแห้ง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป น้ำดื่ม น้ำปลา เครื่องกระป๋อง และยารักษาโรค โดยเฉพาะโรคเท้าเปื่อย โรคเท้าเน่า ซึ่งได้เตรียมยารักษาโรคน้ำกัดเท้า มาแจกจ่ายให้ประชาชนที่ประสบปัญหาได้อย่างเพียงพอ มอบให้กับพี่น้องประชาชน และชาวบ้านที่ประสบภัยน้ำท่วม ในพื้นที่หมู่บ้านบางสาม ต.บางเลน และหมู่บ้านสิงหล ต.บางตาเถร อ.สองพี่น้อง 

ส่วนเรื่องการป้องกันความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เพื่อป้องกัน และปราบปรามคดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ โรงพักสองพี่น้องตรวจ เข้มเฝ้าระวังธนาคาร ร้านทอง ปั๊มน้ำมัน และร้านสะดวกซื้อต่างๆ ได้สั่งกำชับเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งสายตรวจรถยนต์ และสายตรวจรถจักรยานยนต์ ให้เพิ่มรอบความถี่การออกตรวจในพื้นที่ให้มากขึ้น เพื่อปิดช่องทางคนร้ายที่หา หรือรอโอกาสทำการก่อเหตุในช่วงเทศกาลลอยกระทง เทศกาลคริสต์มาส และในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 

พร้อมประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ธนาคาร เจ้าของร้านทอง ร้านสะดวกซื้อ และพนักงานขายภายในร้าน รวมถึงประชาชนที่มาใช้บริการ ช่วยกันคอยสอดส่องดูแล สังเกตบุคคลที่ต้องสงสัยที่สวมหน้ากาก ใส่หมวกไหมพรม หรือสวมไอ้โม่ง และใส่หมวกนิรภัย ที่อาจจะหาโอกาสเพื่อลงมือก่อเหตุร้ายในพื้นที่ในช่วงเทศกาลดังกล่าว

เรื่องราวของ "พ.ต.ท.ก้องเกียรติ" กับงานช่วยเหลือประชาชนมีมากมาย สมกับที่ชาวบ้านยกย่องเป็น "ตำรวจน้ำดีแห่งสองพี่น้อง" อย่างแท้จริง.
....................................
คอลัมน์ "คนดีของสังคม"
โดย "เสือสมุทร"
ข้อมูล-ภาพ "ครรชิต กระโห้แก้ว" เดลินิวส์ออนไลน์ จ.สุพรรณบุรี

คลิกอ่านเรื่องราว "คนดีของสังคม" เพิ่มเติม.. 


คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น

บอกต่อ : 357