อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดน จันท์-ตราด เข้าหารือผู้ว่าฯจันทบุรี

ผู้บัญชาการป้องกันชายแดน จันท์-ตราด นำคณะนายทหาร เข้าหารือผู้ว่าฯจันทบุรี แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อมูล ปัญหาสถานการณ์ด้านความมั่นคง เสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2563 เวลา 14.29 น.

ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นำรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ให้การต้อนรับ พลเรือโท รณรงค์ สิทธินันท์ ผู้บัญชาการป้องกันชายแดน จันทบุรีและตราด พร้อมคณะนายทหารจากกองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด ที่เข้าพบในการร่วมหารือ แลกเปลี่ยนข้อมูลความคิดเห็น รับทราบปัญหา อุปสรรค สถานการณ์ด้านความมั่นคงทั้งนี้เพื่อบูรณาการความร่วมมือ อาทิ นโยบายของรัฐบาลด้านความมั่นคงในพื้นที่ สถานการณ์ชายแดน การบูรณาการความร่วมมือป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง การป้องกันโควิด -19 การค้าและเศรษฐกิจชายแดน ความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง จ.จันทบุรี กับจังหวัดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    100%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น