อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

'มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง'มอบทุนการศึกษา 8จังหวัดภาคอีสาน 

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถม และทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) 8 จังหวัดภาคอีสาน  เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 09.32 น.


มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วยนายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ กำหนดจัดพิธีมอบทุนการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาและทุกระดับปีสุดท้าย (ทุนสัญจร) แก่เยาวชนที่ประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ในพื้นที่ภาคอีสาน 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดอุดรธานี สกลนคร หนองบัวลำภู หนองคาย มหาสารคาม เลย กาฬสินธุ์ และ ขอนแก่น รวม 52 สถาบัน 260 ทุน เป็นจำนวนเงิน 2,180,000 บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)เพื่อสนับสนุนให้เยาวชนได้รับโอกาสทางการศึกษาอย่างเท่าเทียมตามที่มุ่งหวัง เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้  สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19  โดยมี นายสยาม  ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย คณะมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนอุดรวิทยา อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานีนางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง เปิดเผยว่า การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการมาเป็นเวลาช้านาน เพื่อให้เยาวชนมีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา โดยมีการมอบทุนระดับชั้นประถมศึกษา ทุนต่อเนื่องในทุกระดับ และทุนทุกระดับปีสุดท้าย งบประมาณและทุนการศึกษาที่จะมอบในปี 2563 นี้ รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 17,638,000 บาท (สิบเจ็ดล้านหกแสนสามหมื่นแปดพันบาทถ้วน)คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น