อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

พฤหัสบดีที่ 28 มกราคม 2564

"สมุทรสงคราม"เตรียมจัดพิธีทอดผ้าป่าทางน้ำ

ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมพิธีทอดผ้าป่าทางน้ำเพื่อนำรายได้จัดตั้งกองทุน “ประชาคมคนรักแม่กลอง”ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลน วันที่ 3 ธันวาคม 2563  ที่วัดป้อมแก้ว เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 12.37 น.

นายชรัส บุญณสะ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงคราม ได้ประชุมผู้เกี่ยวข้องเรื่องการจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีทางน้ำเพื่อนำเงินรายได้จัดตั้งกองทุน “ประชาคมคนรักแม่กลอง” ณ วัดป้อมแก้ว วันที่ 3 ธันวาคม 2563 โดย ผู้ว่าฯ สมุทรสงคราม เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ในการดูแลรักษาพื้นที่ลุ่มน้ำแม่กลองและการอนุรักษ์ป่าชายเลนในลุ่มแม่น้ำและชายฝั่งทะเลซึ่งเป็นพื้นที่ดูดซับสารพิษและเป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน อีกทั้งสร้างความมั่นคงทางอาหารให้ประชาชนทั้งประเทศ นอกจากนี้ยังเป็นทุนในการขับเคลื่อนกระบวนการปกป้องพิทักษ์สิทธิ์ในการรักษาฟื้นฟูพื้นที่อ่อนไหว และสร้างจิตสำนึกอนุรักษ์ ปลูกฝังความเคารพและหวงแหนลุ่มน้ำแม่กลอง ตลอดจนอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามเนื่องจากการทอดผ้าป่าทางนั้นหาชมได้ยากในปัจจุบัน
คาดว่าจะมีเรือเข้าร่วมขบวนกว่า 100 ลำทั้งเรือพายและเรือยนต์ โดยตั้งขบวนที่ท่าน้ำบริเวณหน้าอุทยานพระบรมราชานุสรณ์รัชกาลที่ 2 อำเภออัมพวา เวลา 09.00 น.แล้วล่องเรือมาตามคลองอัมพวาเข้าคลองผีหลอกแล้วก่อนออกมายังแม่น้ำแม่กลอง ใช้เวลาเดินทางประมาณ  2 ชั่วโมง จากนั้นขึ้นท่าน้ำวัดเพชรสมุทรวรวิหาร ตลาดแม่กลอง เวลา 11.00 น. แล้วจัดตั้งขบวนแห่ผ้าป่าไปยังวัดป้อมแก้ว ซึ่งอยู่ห่างออกไปประมาณ 500 เมตร ประกอบพิธีทอดผ้าป่าสามัคคีที่วัดป้อมแก้ว เวลา 13.00 น. โดยระหว่างทางจะเปิดรับปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญตลอดสองฝั่งคลองอีกด้วย อย่างไรก็ตามประชาชนท่านใดสนใจจะร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพหรือจะนำเรือมาร่วมขบวนแห่ผ้าป่าครั้งนี้ให้ติดต่อได้ที่สำนักงานจังหวัด สมุทรสงคราม ชั้น 2 อาคารศาลากลางหลังใหม่ในวันและเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น