อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

อ่านความจริง อ่านเดลินิวส์

อังคารที่ 26 มกราคม 2564

ขอนแก่นจัดยิ่งใหญ่ มหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น รวมพลังต้านภัยโควิด-19

จังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดระบบสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดชุมชนสุขภาวะ เมืองสุขภาพที่ดี เสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.03 น.

ที่ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ให้เกียรติเป็นประธานในงานมหกรรมรวมพลัง อสม.ขอนแก่น รวมพลังต้านภัยโควิด-19 ประจำปี 2563 เพื่อสร้างเสริมสุขภาพให้ประชาชน มีสุขภาพดี ส่งเสริมการทำงานแบบมีส่วนร่วม กับชุมชน พึ่งตนเองได้ สนับสนุนการเป็นจิตอาสา ของ อสม. ในการบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนและส่วนรวม โดยมีนพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นและ อสม.ทั้ง 26 อำเภอในจังหวัดขอนแก่น ร่วมงานกว่า 1,000 คน
นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่นให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการจัดระบบสุขภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ควบคุมและป้องกันโรคให้ประชาชนและชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดชุมชนสุขภาวะ เมืองสุขภาพที่ดี เพื่อมุ่งสู่การเป็น Khonkaen Smart Living จากวิกฤติการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งพี่น้อง อสม.จังหวัดขอนแก่นเป็นแกนนำและพลังสำคัญในการเฝ้าระวังและป้องกัน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น จนได้รับคำชมจากองค์การอนามัยโลก (WHO) และยังเน้นย้ำ อสม.จังหวัดขอนแก่น “การ์ดอย่าตก” ในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ อสม.ทุกคนต้องปฏิบัติเป็นแบบอย่างในการป้องกันตนเอง และแนะนำความรู้แก่พี่น้องประชาชนในชุมชนต่อไป
ด้าน นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า มี อสม.เข้าร่วมกิจกรรมจากทุกอำเภอทุกหมู่บ้านในเขตจังหวัดขอนแก่น และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลชุมชน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กิจกรรมประกอบด้วยการมอบเสื้อเชิดชูเกียรติ อสม.ดีเด่น ประจำปี 2563 อสม.กล่าวปฏิญาณตน “องค์กร อสม.ต้นแบบเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19” บูธนิทรรศการ อสม.ดีเด่นระดับชาติ สาขาป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน กิจกรรมการออกกำลังกาย การจับสลากรางวัลสำหรับ อสม.

คุณเห็นด้วยกับข่าวนี้หรือไม่

  • เห็นด้วย
    0%
  • ไม่เห็นด้วย
    0%

ความคิดเห็น